Bærekraft
Bakgrunnsbanner temaside stor skjerm
Bakgrunnsbanner temaside stor 980 skjerm

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et hovedprinsipp i bærekraftsmålene er hensynet til sårbare grupper (Leaving no one behind). Tidsskriftet ønsker å synliggjøre og arbeide for bærekraftsmålene. På denne siden finner du lenker til relevante artikler. 

Utvalgte artikler

Leder
Leder

Menneskenes hjem

− Klimakrisen er for lengst anerkjent som en helsekrise. Vi må gjøre alt i vår makt for å hindre at vi havner på feil klode.

Fra redaktøren
Fra redaktøren

Et mer rettferdig matfat

Vi har en matkrise fremskyndet av pandemi, krig og klimaendringer. Sårbarheten i det globale matsystemet truer fremgang...

Debatt
Debatt

Grå fordeler i en grønn omstilling

– Legeforeningen bør ikke gjennom sine avtaler stimulere til økt bruk av hotell og fossil transport på bekostning av andre mer klimavennlige alternativ, skriver disse LIS-legene.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media