Språkspalten
10.12.2018
Før var paradigmeskifte betegnelsen på en vitenskapelig revolusjon. Nå brukes det nærmest for å vise at man har skiftet mening. Da Darwin lanserte utviklingslæren, var dette ifølge...
23.11.2018
Skjellsettende betegner et skille og har ikke noe med sjelen å gjøre. Skjellsettende betyr nesten det samme som epokegjørende ( 1 ). Det er ikke hver dag man kommer ut for slikt. Det er et ord for de...
08.11.2018
Hvilke «hekter» er det snakk om når man «kommer til hektene»? Å komme til hektene betyr å komme seg etter en påkjenning. Det kan ofte dreie seg om å gjenvinne kreftene etter sykdom. I ordbøkene står...
23.10.2018
Krokodilletårer finnes både i folketroen og i medisinen. Tårer renner av ulike grunner. Krokodilletårer anno 1888. Illustrasjonsfoto: Mary Evans Picture/NTB scanpix. Krokodilletårer er det samme som...
10.10.2018
Lavgradig oksygenbehandling gis ofte gjennom nesen. Men dersom man tar ordinasjoner fra norske leger bokstavelig, kan det gi overraskende resultater. Mange akuttmedisinske tilstander bedres dersom...
01.10.2018
A-, B- og C-resepter er de senere år supplert av e-resepter og h-resepter. Bruken av henholdsvis store og små bokstaver avspeiler at kategoriseringen skjer etter ulike kvaliteter og dimensjoner ved...
19.09.2018
The designation evidence-based medicine was launched in 1991. The Journal of the Norwegian Medical Association introduced the Norwegian translation kunnskapsbasert medisin ( knowledge-based medicine...
17.09.2018
Betegnelsen evidence-based medicine ble lansert i 1991. Tidsskriftet introduserte den norske oversettelsen kunnskapsbasert medisin i 1995. Illustrasjonsfoto: romeocane1/iStock Termen evidensbasert...
03.09.2018
Lungepasienter kan behandles med bronkodilator, mens en kirurg bruker en dilatator. Hva er språklig mest korrekt: dilator eller dilatator? Illustrasjon: beinoitb / iStock Ifølge ordbøkene har...
21.08.2018
Den nye spesialistutdanningen for leger vektlegger veiledning og supervisjon . Begge deler handler om hjelp til læring og refleksjon, men både organisering og formål er forskjellig. Utdanning...