Språkspalten
05.04.2019
Språk er dynamisk. Noen ord forsvinner helt, andre er utrydningstruede. Årsakene varierer, og mange endringer skyldes at ord og uttrykk blir etisk eller politisk belastede. Interessen for medisinske...
25.03.2019
Drypp er et folkelig uttrykk for både transitorisk iskemisk attakk og lett hjerneslag. Uttrykket mangler en presis definisjon, og leger bør unngå å bruke det. Et transitorisk iskemisk attakk (TIA) er...
07.03.2019
En kanadisk tv-stjerne tok nylig et oppgjør med hvordan man omtaler Downs syndrom. Sakens kjerne var skillet mellom sjanse og risiko. Risikoen for borreliasmitte ved flåttbitt er lav. Foto: iStock...
25.02.2019
Uttrykket lege i spesialisering er lett å forstå. Forkortelsen LIS stående alene er det ikke – unntatt for innvidde. Derfor bør man heller skrive og si LIS-lege . Lange ord og ordsammensetninger kan...
08.02.2019
I datasett vil enkelte verdier kunne mangle. Data kan mangle helt tilfeldig, betinget tilfeldig eller ikke-tilfeldig. Dette bør gjenspeiles i de norske betegnelsene oversatt fra engelsk. Som...
28.01.2019
Bruk av narkotiske stoffer under sex innebærer enkelte helserisikoer. Som leger kan vi hjelpe folk til å beskytte seg. Hva vi kaller fenomenet – chemsex, kjemsex eller dopsex – har betydning for om...
11.01.2019
Ordene rotledd og grunnledd brukes til dels overlappende om ulike ledd i hender og føtter. De bør derfor unngås i medisinsk fagspråk. Rotledd og grunnledd er sammensetninger som kan forekomme i...
10.12.2018
Før var paradigmeskifte betegnelsen på en vitenskapelig revolusjon. Nå brukes det nærmest for å vise at man har skiftet mening. Da Darwin lanserte utviklingslæren, var dette ifølge...
23.11.2018
Skjellsettende betegner et skille og har ikke noe med sjelen å gjøre. Skjellsettende betyr nesten det samme som epokegjørende ( 1 ). Det er ikke hver dag man kommer ut for slikt. Det er et ord for de...
08.11.2018
Hvilke «hekter» er det snakk om når man «kommer til hektene»? Å komme til hektene betyr å komme seg etter en påkjenning. Det kan ofte dreie seg om å gjenvinne kreftene etter sykdom. I ordbøkene står...