Annonse
Annonse
Språkspalten
08.02.2019
I datasett vil enkelte verdier kunne mangle. Data kan mangle helt tilfeldig, betinget tilfeldig eller ikke-tilfeldig. Dette bør gjenspeiles i de norske betegnelsene oversatt fra engelsk. Som...
28.01.2019
Bruk av narkotiske stoffer under sex innebærer enkelte helserisikoer. Som leger kan vi hjelpe folk til å beskytte seg. Hva vi kaller fenomenet – chemsex, kjemsex eller dopsex – har betydning for om...
11.01.2019
Ordene rotledd og grunnledd brukes til dels overlappende om ulike ledd i hender og føtter. De bør derfor unngås i medisinsk fagspråk. Rotledd og grunnledd er sammensetninger som kan forekomme i...
10.12.2018
Før var paradigmeskifte betegnelsen på en vitenskapelig revolusjon. Nå brukes det nærmest for å vise at man har skiftet mening. Da Darwin lanserte utviklingslæren, var dette ifølge...
23.11.2018
Skjellsettende betegner et skille og har ikke noe med sjelen å gjøre. Skjellsettende betyr nesten det samme som epokegjørende ( 1 ). Det er ikke hver dag man kommer ut for slikt. Det er et ord for de...
08.11.2018
Hvilke «hekter» er det snakk om når man «kommer til hektene»? Å komme til hektene betyr å komme seg etter en påkjenning. Det kan ofte dreie seg om å gjenvinne kreftene etter sykdom. I ordbøkene står...
23.10.2018
Krokodilletårer finnes både i folketroen og i medisinen. Tårer renner av ulike grunner. Krokodilletårer anno 1888. Illustrasjonsfoto: Mary Evans Picture/NTB scanpix. Krokodilletårer er det samme som...
10.10.2018
Lavgradig oksygenbehandling gis ofte gjennom nesen. Men dersom man tar ordinasjoner fra norske leger bokstavelig, kan det gi overraskende resultater. Mange akuttmedisinske tilstander bedres dersom...
01.10.2018
A-, B- og C-resepter er de senere år supplert av e-resepter og h-resepter. Bruken av henholdsvis store og små bokstaver avspeiler at kategoriseringen skjer etter ulike kvaliteter og dimensjoner ved...
19.09.2018
The designation evidence-based medicine was launched in 1991. The Journal of the Norwegian Medical Association introduced the Norwegian translation kunnskapsbasert medisin ( knowledge-based medicine...