Språkspalten
NO IMAGE
11.01.2021
Tidsskriftets språkspalte er til for å styrke norsk medisinsk fagspråk. Illustrasjon: Skopein / NTB Godt norsk fagspråk er viktig for å praktisere medisin, drive helseinformasjon og kommunisere med...
14.12.2020
De engelske begrepene mortality displacement og harvesting effect kan enkelt oversettes med dødelighetsforskyvning og høstingseffekt på norsk. Vi mener at dødelighetsforskyvning er det beste...
23.11.2020
Krysstabell er et godt norsk ord for den engelske termen contingency table . Illustrasjon: Tidsskriftet En kategorisk variabel er en variabel som bare kan anta et endelig antall verdier. Eksempler er...
09.11.2020
Ofte brukes betegnelsen antidepressiva for antidepressive legemidler, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norsk rettskrivning. Illustrasjon: Eva Bee / NTB scanpix Antidepressive legemidler...
26.10.2020
I ordbøkene finnes det ingen anbefalt forkortelse for øyeblikkelig hjelp . Det trenger vi. Illustrasjon: Science Photo Library / NTB Uttrykket øyeblikkelig hjelp brukes mye i helsetjenesten, men det...
12.10.2020
Medisinen er full av eponymer, det vil si ord som er laget etter navn på personer. Hvordan skal de skrives? John Langdon Down. Illustrasjon: Colport / Alamy Stock Photo I medisinen er en lang rekke...
25.09.2020
I 78 forskningsartikler ble det engelskspråklige navnet for St. Olavs hospital skrevet på 13 ulike måter. Det offisielle navnet ble ikke brukt i det hele tatt. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB...
07.09.2020
Termene antiepileptika , antikonvulsiva og refraktær epilepsi er upresise og bør erstattes av moderne betegnelser. Medisinsk fagterminologi endres i takt med økt viten ( 1 ). Månesyke som betegnelse...
03.08.2020
Epidemi betegnet opprinnelig en økning i forekomsten av en smittsom sykdom. Nå brukes det om alle typer fenomener som brer seg raskt. Ordet epidemi er gammelt. Vi finner det allerede i de...
29.06.2020
Det engelske uttrykket health literacy har hittil manglet en norsk term. Kanskje helsekompetanse kan fungere. Illustrasjon: alashi/iStock Helsekompetanse handler om å forstå, vurdere og anvende...