Nukleærmedisin
15.11.2011
Bedret diagnostikk og behandling har økt overlevelsen ved brystkreft ( 1 ). Samtidig har nye kirurgiske metoder, bl.a. brystbevarende operasjoner og vaktpostlymfeknuteteknikk, gitt bedret...
NO IMAGE
09.08.2011
Norske radiologer driver lite og fragmentert forskning. Finansieringen er svak, og det er få relevante forskerkurs. Kun 6 % av radiologene i Norge har doktorgraden. Norsk radiologisk forening (NoRaFo...
04.02.2011
Takket være en godt planlagt og koordinert prosess er vi i Norge på god vei mot en kontrollert innføring av positronemisjonstomografi (PET). Kritikken av sendrektighet og lavt ambisjonsnivå er...
26.08.2010
Medisinsk bildedanning beveger seg fra konvensjonell, anatomisk fremstilling til avbildning med vekt på funksjon på molekylært og cellulært plan, da gjerne i kombinasjon med de anatomiske...
08.04.2010
I 1996 startet innføringen av offentlig mammografiscreening i Norge med tilbud om mammografi hvert annet år til alle kvinner i alderen 50 – 70 år. I Møre og Romsdal startet mammografiprogrammet mars...
NO IMAGE
13.08.2009
Nevroendokrine svulster er sjeldne, og det oppdages under 200 nye tilfeller årlig i Norge. I en nylig publisert oversiktsartikkel er det imidlertid beskrevet en 72 % økning i insidens i Norge fra...
NO IMAGE
25.06.2009
Vi ønsket med vårt innlegg å skape debatt og bidra til at fremtidig medisinsk teknologi ikke blir gjenstand for dokumentasjonskrav som forsinker innføringen, slik det skjedde med PET. Vi er helt...
NO IMAGE
01.01.2009
Hjertesviktpasienter med dyssynkronitet kan ha nytte av resynkroniseringsterapi i form av stimulering fra biventrikulær pacemaker. Resynkroniseringsterapi gjennomføres ved å plassere én elektrode i...
  •