Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
27.03.2012
Oral applikasjon av klorheksidin reduserer risikoen for pneumoni hos respiratorpasienter. Dette er nå bekreftet i to placebokontrollerte studier. Faksimiler av artikkel publisert i Lancet Infectious...
07.02.2012
Digital volumtomografi er en radiologisk teknikk for tredimensjonal fremstilling av anatomiske strukturer og patologiske forandringer i kjeve- og ansiktsområdet. Vi mener den har mange fordeler...
09.08.2011
Få pasienter utvikler problematisk opioidbruk etter kortvarig behandling. Det viser en norsk studie. Olav Magnus S. Fredheim (til venstre) og Petter C. Borchgrevink. Foto Kristian Svendsen...
09.08.2011
Dersom man mistenker en udiagnostisert genetisk tilstand, kan det ofte være hensiktsmessig å rådføre seg med en genetiker. I utvalgte tilfeller vil det være indisert med genetisk testing for å...
20.05.2011
Foto Francesco Saggio/Universitetet i Oslo Auditorium 13 i Domus Media angår mange norske leger – de som frem til 1980 begynte på medisinstudiet i Oslo. Det året ble den prekliniske undervisning...
18.03.2011
Orale infeksjoner er assosiert med en rekke systemiske sykdommer. Illustrasjonsfoto Istockphoto Journal of Oral Microbiology har nettopp utgitt et temanummer om sammenhengen mellom oral infeksjon og...
NO IMAGE
07.01.2011
Risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt øker forbigående i ukene etter omfattende tannlegebehandling. Akutt og kronisk inflammasjon ser ut til å ha betydning for forekomsten av hjerte- og karsykdom...
07.01.2011
En 19-åring med mononukleose utviklet hevelse over høyre orbita. Han ble innlagt på lokalsykehus og etter hvert overflyttet til regionsykehus på grunn av økende symptomer trass i behandling med...
16.12.2010
Bildet er fra en røntgenundersøkelse med ortopantomografisk teknikk av et middelalderkranium fra Oslo (De Schreinerske samlinger i Anatomisk institutt). Kraniet, fra en kvinne i alderen 40 – 60 år,...
NO IMAGE
04.11.2010
Hos pasienter med leddproteser bør antibiotikaprofylakse overveies i visse tilfeller ved tannbehandling som kan gi bakteriemi. Stafylokokker er den vanligste årsak til at ledd med proteseerstatninger...