Annonse
Annonse
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
09.08.2011
Dersom man mistenker en udiagnostisert genetisk tilstand, kan det ofte være hensiktsmessig å rådføre seg med en genetiker. I utvalgte tilfeller vil det være indisert med genetisk testing for å...
20.05.2011
Foto Francesco Saggio/Universitetet i Oslo Auditorium 13 i Domus Media angår mange norske leger – de som frem til 1980 begynte på medisinstudiet i Oslo. Det året ble den prekliniske undervisning...
18.03.2011
Orale infeksjoner er assosiert med en rekke systemiske sykdommer. Illustrasjonsfoto Istockphoto Journal of Oral Microbiology har nettopp utgitt et temanummer om sammenhengen mellom oral infeksjon og...
07.01.2011
Risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt øker forbigående i ukene etter omfattende tannlegebehandling. Akutt og kronisk inflammasjon ser ut til å ha betydning for forekomsten av hjerte- og karsykdom...
07.01.2011
En 19-åring med mononukleose utviklet hevelse over høyre orbita. Han ble innlagt på lokalsykehus og etter hvert overflyttet til regionsykehus på grunn av økende symptomer trass i behandling med...
16.12.2010
Bildet er fra en røntgenundersøkelse med ortopantomografisk teknikk av et middelalderkranium fra Oslo (De Schreinerske samlinger i Anatomisk institutt). Kraniet, fra en kvinne i alderen 40 – 60 år,...
04.11.2010
Hos pasienter med leddproteser bør antibiotikaprofylakse overveies i visse tilfeller ved tannbehandling som kan gi bakteriemi. Stafylokokker er den vanligste årsak til at ledd med proteseerstatninger...
21.10.2010
Edvard Munch (1863 – 1944) ble antakelig angrepet av spanskesyken i årsskiftet 1918/19. Da han begynte å komme seg, tegnet og malte han flere selvportretter der han er tydelig merket av sykdommen...
15.11.2007
Brudd i ansiktsskjelettet hos barn er en sjelden skade. Barns ansiktsskjelett er mindre utsatt for bruddskader ved traumer enn voksnes. Dette skyldes elastisiteten i ansiktsskjelettet, mangelfullt...
  •