Spesialistutdanningen
NO IMAGE
20.03.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende: Diakonhjemmets sykehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i...
NO IMAGE
20.03.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at merknaden til pkt. 1a i de omredigerte spesialistreglene endres og får slik ordlyd...
NO IMAGE
20.03.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at prosedyrelisten/attestasjonsskjemaet som følger søknad om spesialistgodkjenning i...
NO IMAGE
06.03.2003
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at de omredigerte spesialistregler i arbeidsmedisin endres og får slik ordlyd:...
NO IMAGE
06.02.2003
I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende: Regional sikkerhetsavdeling, Ullevål universitetssykehus godkjennes som...
NO IMAGE
10.10.2002
I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Kongsberg distriktspsykiatriske senter, Kongsberg sykehus godkjennes som...
NO IMAGE
10.09.2002
I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at: Fjell og Årstad Distriktspsykiatriske senter seksjon Årstad, godkjennes som...
NO IMAGE
10.09.2002
I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre operasjonslisten i spesialiteten generell kirurgi. Den nye operasjonslisten i...
NO IMAGE
20.08.2002
I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt at Det Norske Radiumhospital, anestesiavdelingen godkjennes som utdanningsinstitusjon...
NO IMAGE
20.08.2002
Hans Petter Aarseth som gikk av som president i Legeforeningen ved årsskiftet, er blitt som avdelingsdirektør for 40 ansatte i avdeling for spesialisthelsetjenester i Sosial- og helsedirektoratet...