Annonser:

Spesialister

Anestesiologi/Smerte

Magnat Medisinske Senter

Tverrfaglig avtalehjemlet smerteklinikk
Ansvarlig spesialist Lars Rustad
Adr. Drammensveien 130, inngang B8
Tlf. 22 60 62 00 - E-post. medisinske@magnat.nhn.no
www.magnatcenter.no

Smerteklinikken
Dag A. Kaare. Spesialist i anestesiologi.
Dr.med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi.
Kirkeveien 64 A, 0364 Oslo. Telefon 23 20 28 00. Telefaks 23 20 27 99.

Smerte-Medisinsk institutt


Norges største multidisiplinære, avtalehjemlede smerteklinikk:
Dr. Med Tore Hind Fagerlund. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Wenche Sabel. Spesialist i anestesiologi/algologi
Dr. Med Lars Tanum. Spesialist i psykiatri/klinisk farmakologi
Dr. Psycol Gunnar Rosén. Klinisk psykolog/hypnose
Fysioterapaut Sara Maria Allen. TENS
Adresse:
Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo
Telefon: 23 33 42 50
Mailadresse: resepsjon@smi.nhn.no
www.smertemedisinskinstitutt.no

Indremedisin

Barmed AS
Barstad, Johannes E. / Barmed AS
A. Tidemandsgt. 20, 2000 Lillestrøm.  Arbeids-EKG/24-timers BT/
spirometri/hjerterytmeregistrering mm. Generell indremedisin.
Timebestilling/Kort ventetid/Tlf.63812174/e-mail: post@barmed.nhn.no
Tilknytning NHN. Driftsavtale.

Psykiatri

Senter for Psykofarmakologi

Bilderesultat for diakonhjemmet logo       Bilderesultat for Senter for psykofarmakologi (SFP) logo

www.psykofarmakologi.no
– PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK
– LEGEMIDDELANALYSER OG RUSMIDDELANALYSER
– FARMAKOGENETISKE ANALYSER
Postboks 85 Vinderen, 0319 Oslo • Telefon: 22 02 99 40
Ansvarlig lege: Prof. dr.med. Helge Refsum

Forskjellige spesialiteter

Stiftelsen Incognito klinikk


RÅDGIVNING OG BEHANDLING AV RUSPROBLEMER
Et problematisk forhold til alkohol og medikamenter blir kartlagt og utredet som helseproblem. Behandlingsstedet er en livssynsnøytral, ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst. Pasientene betaler egenandel som i spesialisthelsetjenesten ved poliklinisk behandling, ingen betaling ved innleggelse. Klinikken holder til i Apalløkkveien 8, 0956 Oslo.
Tlf.: 22 90 26 60. Hjemmeside: www.incognito.no 
E-post: kontakt@incognito.no