Nils-Erik Boonstra

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Øyeavdelingen

Haukeland universitetssjukehus

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Nils-Erik Boonstra er spesialist i øyesykdommer og overlege.

Artikler av Nils-Erik Boonstra
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media