Bård Waldum-Grevbo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nyremedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Forfatterbidrag: utforming og revisjon av manuskriptet.

Bård Waldum-Grevbo er ph.d., spesialist i indremedisin og i nyresykdommer og er overlege.

Artikler av Bård Waldum-Grevbo
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media