Maj Liv Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for patologi

St. Olavs hospital

og

Institutt for bioingeniørfag

NTNU

Forfatterbidrag: utforming av spørreundersøkelse, revisjon av manus, godkjenning av innsendte manusversjon.

Maj Liv Eide er spesialbioingeniør og universitetslektor.

Artikler av Maj Liv Eide
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media