Priyanthi Borgen Gjerde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus)

og

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Norce

Forfatterbidrag: analyse og tolkning av data, utarbeiding og revisjon av manus, godkjenning av innsendte manusversjon.

Priyanthi Borgen Gjerde er spesialist i allmennmedisin, lege og forskningsleder.

Artikler av Priyanthi Borgen Gjerde
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media