Ulrik Fredrik Malt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ulrik Fredrik Malt

Ulrik Fredrik Malt
17.09.2013
I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2013 drøfter Alv A. Dahl det han mener er svakheter og mangler i dommen så vel som de rettspsykiatriske erklæringene ( 1 ). Dahl kritiserer retten for å legge den 10...
Ulrik Fredrik Malt
15.03.2016
Fogel, Barry S. Greenberg, Donna B. Psychiatric care of the medical patient 3. utg. 1 812 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 163 ISBN 978-0-19-973185-5 Det er økt forekomst...
  •