Trine B. Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Trine B. Haugen

Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
29.11.2007
Kronisk smerte etter ryggmargsskade Skade på ryggmargen medfører ofte kronisk smerte. Man vet at mikroglia blir aktivert i ryggmargen etter klinisk og eksperimentell ryggmargsskade, men den...
Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide
04.01.2007
Nedsatt kroppstemperatur – økt livslengde? Kalorirestriksjon er vist å øke levetiden hos enkelte dyr, bl.a. gnagere. Nå har forskere vist at en slik effekt også kan oppnås ved å senke...
Trine B. Haugen
14.06.2007
RNAser som inngår i danning av mikroRNA, hemmer virusreplikasjon i HIV-1-infiserte celler. Nedregulering av en polycistronisk mikroRNA-ansamling er nødvendig for effektiv virusreplikasjon. RNA-...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
18.10.2007
Autofagi viktig for normal hjertefunksjon Autofagi (gr. «selv-spising») er en prosess der proteiner og organeller blir resirkulert i cellen. Flere studier har påvist autofagi ved hjertesvikt, og det...
Trine B. Haugen, Trine B. Haugen, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Kjetil Søreide, Kjetil Søreide
04.01.2007
Nedsatt kroppstemperatur – økt livslengde? Kalorirestriksjon er vist å øke levetiden hos enkelte dyr, bl.a. gnagere. Nå har forskere vist at en slik effekt også kan oppnås ved å senke...
Trine B. Haugen
04.10.2007
Trisykliske antidepressiver har best effekt ved smertefull diabetisk nevropati. En høy andel av pasienter med diabetes har nevropatiske smerter. Antikonvulsiver og antidepressiver er de mest brukte...
Trine B. Haugen
15.03.2007
Målbevisst endring av vaner ved blæretømming og livsstil bør være første behandlingsvalg for plager i nedre urinveier hos menn. Symptomer i nedre urinveier forekommer hos rundt halvparten av menn...
Trine B. Haugen
01.11.2007
Akutteam kan gi færre reinnleggelser – men det gjelder kun dem som ofte er innlagt i sykehus. Det viser en systematisk oversiktsartikkel. Akutteam kan være et alternativ til sykehusinnleggelse ved...
Trine B. Haugen
04.10.2007
Probiotiske bakterier reduserer forekomsten av antibiotikaindusert diaré hos eldre pasienter. Rutinemessig bruk kan være kostnadseffektivt. Mye tyder på at probiotika kan være gunstig ved enkelte...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Erlend Hem, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem
15.03.2007
Behandling av fekal inkontinens De siste ti årene har man utviklet en ny metode for behandling av fekal inkontinens der pasientens sakralnerve stimuleres ved hjelp av et fjernstyrt implantat. En...
Petter Gjersvik, Trine B. Haugen
31.01.2008
Et innarbeidet begrep bør ikke beskyttes mot endringer kun fordi det er innarbeidet. Tvert imot bør det i vitenskapen være rom for å gjøre endringer for å få meningsinnholdet bedre frem. Både «...
Oda Riska, Trine B. Haugen, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Oda Riska, Erlend Hem, Erlend Hem
26.06.2008
Medelevers innflytelse på røykevanene Å få innflytelsesrike skolebarn til å fremme antirøyking reduserer antallet røykere blant medelevene. Det viser en randomisert studie fra Storbritannia (Lancet...
Trine B. Haugen
20.11.2008
Hudceller fra en pasient med amyotrofisk lateral sklerose ble reprogrammert til stamceller og deretter differensiert til motornevroner. Induserte pluripotente stamceller (iPS-celler) fra en pasient...
Trine B. Haugen
28.02.2008
Overføring fra institusjon til fosterhjem så tidlig som mulig er viktig for barnas kognitive utvikling. Effekt av tidlig psykososial deprivasjon på hjernens utvikling er godt studert i dyremodeller,...
Trine B. Haugen
03.04.2008
Trening på meningsfulle aktiviteter for å bedre funksjonsnivået hos personer med demens reduserer kostnader til den uformelle omsorgen. Ergoterapibehandling er vist å bedre det daglige...
Trine B. Haugen, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem
20.11.2008
Politiske holdninger og fysiologiske særtrekk Man antar at politiske holdninger dannes ut fra erfaringer og miljø, men nyere forskning antyder at vår politiske respons også kan ha en biologisk...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Erlend Hem, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Oda Riska
28.02.2008
Rapportering av uønskede hendelser De fleste amerikanske leger vil rapportere uønskede hendelser som kan forårsake pasientskader, men bare et lite antall har faktisk rapportert feil (Arch Intern Med...
Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Oda Riska, Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Oda Riska, Oda Riska, Kjetil Søreide
03.04.2008
Økt kroppsmasseindeks øker risikoen for flere krefttyper Økt kroppsmasseindeks kan øke risikoen for flere krefttyper. Risikoen varierer med kjønn og etnisitet (Lancet 2008; 371: 569 – 78). For menn...
Trine B. Haugen
17.04.2008
Forløsning ved elektivt keisersnitt bør skje etter fullgått 39. svangerskapsuke for å redusere risikoen for respirasjonssykdom hos den nyfødte. Planlagt keisersnitt bør foretas etter 39...
Trine B. Haugen
14.02.2008
Screening av barn for familiær hyperkolesterolemi kan forebygge sykdom i to generasjoner samtidig. Kolesterolsenkende behandling reduserer risiko for koronar hjernesykdom hos personer med familiær...