Stein Kaasa

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stein Kaasa

Stein Kaasa, Pål Klepstad
17.02.2005
Studier tyder på at pasienter med kreft ikke får god nok smertebehandling Smerte er det symptomet kreftpasienter frykter mest, og optimal smertelindring har i økende grad vært tema i den medisinske...
Helge Garåsen, Stein Kaasa, Tove Røsstad, Peder Broen
02.06.2005
Pasienter som dør av kreft i sykehjem i Trondheim og nabokommunene har betydelig funksjonssvikt så vel som betydelige symptomer på smerte, appetittap og tretthet/utmattelse. Ressursinnsats og...
Olav Magnus S. Fredheim, Ola Dale, Stein Kaasa, Petter C. Borchgrevink
12.08.2010
Morfin og oksykodon er to sterke opioider. Begge finnes som depottabletter og ordinære (hurtigvirkende) tabletter. Indikasjonene er de samme for begge to, nemlig sterke smerter – kreftsmerte, kronisk...
Irmelin Bergh, Nina Aass, Dagny Haugen, Stein Kaasa, Marianne Jensen Hjermstad
10.01.2012
I palliativ medisin er Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) det mest brukte skjemaet for kartlegging av symptomer. Det foreligger nå en ny, revidert versjon, ESAS-r, som anbefales innført i...
Stein Kaasa
19.02.2013
Kreftoverlevelsen øker stadig. Heldigvis. Hva kan gjøres for fortsatt fremgang? Kan vi lære noe ved å sammenlikne oss med andre land? Krefttilfeller generelt diagnostiseres på ulikt stadium i ulike...
  •