Peter F. Hjort

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter F. Hjort

Peter F. Hjort
18.11.2004
Nesten 40 % av den norske befolkning dør i sykehjem, der dødspleien ofte er god, men kan bli bedre. I dette nummer har Bettina og Stein Husebø en viktig artikkel om dødspleien ved sykehjemmene i...
Peter F. Hjort
18.11.2004
Ranheim, Unni På talefot med døden – beretninger om livet 143 s, ill. Lunner: Uranus forlag, 2004. Pris NOK 298 ISBN 82 - 995508-1- 5 Journalist Unni Ranheim har fått 15 mennesker til å fortelle om...
Jon Lamvik, Peter F. Hjort
28.08.2003
I Tidsskriftet nr. 12/2003 har Per Fugelli & Jan Helge Solbakk en artikkel om «forebyggende selvransakelse» med tilknytning til 400-årsjubileet for det norske helsevesen ( 1 ). Artikkelen gir en...
Peter F. Hjort
10.04.2002
Tidsskriftet peker på at norsk pilleforbruk nærmer seg europeisk nivå (1). Den årlige økningen i pilleforbruket – målt i definerte døgndoser (DDD) – var 7,1 % i 1999, 5,2 % i 2000 og 7,3 % i 2001...
Peter F. Hjort
20.06.2002
ßEnhver institusjon har sin egen kultur. Den er spesielt tydelig og viktig i helsetjenestens institusjoner. Kulturen preger både personalet og pasientene på godt eller vondt. Den preger rutiner,...
Peter F. Hjort
10.02.2002
Basert på foredrag ved Skjervheim-seminaret, Voss 15.9. 2000 Min bakgrunn for å drøfte disse vanskelige spørsmålene er at jeg har vært doktor i 51 år, jeg har arbeidet i de fleste delene av...
Peter F. Hjort
30.06.2001
Jeg starter den første delen med en opplevelse som preget meg for livet. Den hendte høsten 1950. Jeg var assistentlege – det var før turnustjenesten var innført – hos distriktslegen i Gloppen i...
Peter F. Hjort
30.06.2001
Fremskrittene er til å ta og føle på, og det er ingen vei tilbake. Ingen ønsker å snu heller. Men bivirkningene ved utviklingen er tydelige. For legene har de ett felles trekk, og det er stress. Det...
Peter F. Hjort
10.01.2001
Torstein Bertelsen, Kjell Syversen og Jan Ytteborg retter sterk kritikk mot meg for min kronikk om uheldige hendelser i helsetjenesten (1). De hevder at jeg kritiserer og fordømmer kolleger som ikke...
Peter F. Hjort
20.01.2000
Leger er vant til – og forpliktet til – å bekymre seg over bivirkninger ved all behandling. Disse bivirkningene rammer enkeltpasienter og er den enkelte leges ansvar. Her tar jeg opp tre bivirkninger...
Peter F. Hjort
10.10.2000
Det er en eldrebølge i litteraturen om fysisk aktivitet og helse. I 1978 gikk Shephard gjennom 1 841 referanser om ”physical activity and aging” (1) og konkluderte slik: ”Selv moderat trening kan...
Peter F. Hjort
20.06.2000
Et utvalg ledet av Per Roland har skrevet en utredning: Livshjelp. Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende (1). Jeg synes utredningen er viktig, klar og meget god. Min eneste...
Peter F. Hjort
30.10.2000
Errare humanum est, sed perseverare diabolicum, et ignoscere est divinum Sitatet har blandet opprinnelse. De to første linjene stammer fra Cicero (106 – 43 f.Kr.), den tredje fra den engelske...
Helge Stormorken, Peter F. Hjort
15.12.2005
Paul A. Owren (1905 – 90) er en av de mest kjente norske leger fra nyere tid. Hans publikasjoner i midten av 1940-årene om en ny koagulasjonsfaktor gjorde ham til en «stjerne» på området, og...
Peter F. Hjort
21.04.2005
Foto Tori Flaatten Halvorsen Mannen ligger på et sykehjem i Norge. Han er svekket av høy alder og kroniske sykdommer, han er trett, men klar. Han har det godt og har forsonet seg med at døden venter...
Peter F. Hjort
20.10.2005
Akner, Gunnar Evidensbaserad äldrevård En inventering av det vetenskapliga underlaget. 333 s, tab, ill. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2003. Pris ikke oppgitt ISBN 91- 87890...
Peter F. Hjort
06.10.2005
Blank, Robert H. Merrick, Janna C. End-of-life decision making: a cross-national study. 266 s, tab. London: MIT Press, 2005. Pris GBP 21 ISBN 0-262- 02574 - 4 Boken er kommet i forlagets store serie...
Peter F. Hjort
30.06.2005
Angell, Marcia The truth about the drug companies How they deceive us and what to do about it. 305 s. New York, NY: Random House, 2004. Pris USD 25 ISBN 0 -375-50846 -5 Forfatteren er lege med...
Peter F. Hjort
21.04.2005
Rønning, Rolf Omsorg som vare? Kampen om omsorgens sjel i norske kommuner. 205 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 249 ISBN 82-05-33728-4 Forfatter Rolf Rønning er professor ved...
Peter F. Hjort
03.02.2005
Solheim, Marit Aarheim, Kjell Arne Kan eg komme inn? Verdiar og val i heimesjukepleie. 328 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 298 ISBN 82-05-30272-3 Redaktørene er sykepleiere med...