Pål Gulbrandsen,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Gulbrandsen,

Pål Gulbrandsen
20.04.2000
Etter første avdeling ved medisinstudiet i Oslo, med hodet fylt av anatomi- og fysiologikunnskap, stod Borchgrevink med et stort spørsmål: Hvordan kan menneskets gehør fungere så godt som det gjør?...
Pål Gulbrandsen,
10.04.2000
Filmen er regissert av svenske Lasse Hallström og er bygd over John Irvings roman av samme navn. Det isolert beliggende barnehjemmet søkes av unge par og enslige kvinner som enten skal nedkomme eller...
Pål Gulbrandsen
30.04.2000
I en tverrsnittsundersøkelse fra 1993 – 94 beskriver Tore Ytterdahl & Per Fugelli i dette nummer av Tidsskriftet hvordan langtidsledige oppfatter sin helse (1). De undersøkte hadde vært ledige i...
Pål Gulbrandsen
20.01.2000
Under årsmøtet i Norsk arbeidsmedisinsk forening var det noe diskusjon omkring kvalitetsutvalgets arbeid, ellers forløp både saksbehandling og valg i rolige former. Anne Birkeland ble gjenvalgt som...
Pål Gulbrandsen
30.09.2000
I en artikkel i dette nummer av Tidsskriftet rapporterer Rae F. Bell og medarbeidere om forekomsten av barndomstraumer blant 100 pasienter ved den tverrfaglige smerteklinikken ved Haukeland Sykehus (...
Pål Gulbrandsen
30.08.2000
Som følge av et forslag fra tre stortingsrepresentanter i januar 1997 ble det nedsatt et utvalg som skulle legge frem forslag til lov som regulerer forsikringsselskapenes adgang til å innhente...
Pål Gulbrandsen
20.06.2000
Mange epidemiologiske studier har vist at høyt homocysteinnivå er assosiert med økt dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Man vet ikke med sikkerhet hvilken mekanisme som gjør at det forhøyede...
Pål Gulbrandsen
30.08.2000
For å ta det mest konkrete først – det er ingen billig fornøyelse å delta på WONCA-konferanser. Deltakeravgiften i Wien var 8 400 østerrikske shilling, som tilsvarer 5 000 kroner. I denne prisen var...
Pål Gulbrandsen
20.05.2000
Det er mulig at det finnes én sannhet om hver historisk begivenhet, men det er ikke slik at det finnes sikker kunnskap om denne sannheten. Fra vitenskapshistorien er eksemplene utallige på at...
Pål Gulbrandsen
30.08.2000
Bakgrunnen for at utvalget ble nedsatt var et initiativ fra 33 allmennleger som henvendte seg til Stortinget med de problemer mange pasienter møter ved tegning av forsikring. Det førte til et vedtak...
Pål Gulbrandsen
20.05.2000
Klinikere rekrutteres nå fra hele verden via Internett til å delta i forskning for å rette på dette. Den første artikkelen fra forskergruppen stod i Lancet i fjor. Man valgte kronisk obstruktiv...
Pål Gulbrandsen
30.11.2000
Bakgrunnen for usikkerheten om mottakende leges plikt til å oppbevare epikriser er innføringen av elektroniske journaler i primærhelsetjenesten. Den første tiden var elektronisk overføring av...
Pål Gulbrandsen
20.05.2000
Dr. John Parboosingh, leder for all medisinsk Internett-basert videreutdanning i Canada listet opp fem krav til medisinsk utdanning over Internett: Den må møte pasienters behov, involvere leger og...
Pål Gulbrandsen
30.11.2000
Bakgrunnen for studien var mer enn 30 publiserte kasuistikker og over 20 rapporter til Food and Drug Administration (FDA) der hjerneblødning syntes å være assosiert med inntak av fenylpropanolamin (1...
Pål Gulbrandsen
30.10.2000
Fire måneder tok det fra Lars Moland begynte å søke jobber i England til han fikk napp hos East Kent Community NHS Trust. Den nye arbeidsgiveren gikk flere runder med sjekking av personlige...
Pål Gulbrandsen
30.11.2000
Den 22 år gamle mannlige pasienten hadde over en periode på seks uker 1–3 daglige anfall med venstresidig miose, ptose, injeksjon av conjunctiva og nesetetthet (1). Det var også asymmetri med hensyn...
  •