Øyvind Stople Sivertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øyvind Stople Sivertsen

Øyvind Stople Sivertsen
12.06.2018
Inntak av varm te sammen med alkohol og/eller røyking øker risikoen for spiserørskreft, viser kinesisk studie. Spiserørskreft. Eventuell spredning skjer vanligvis til luftrøret, bronkier, hjertepose...
Øyvind Stople Sivertsen
26.06.2018
Alkoholkonsum over ca. 100 g per uke er skadelig. Å drikke mindre enn dette påvirker ikke levealderen. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Instants/iStock Høyt alkoholbruk er skadelig, men...
Øyvind Stople Sivertsen
26.06.2018
Nye kombinasjonspreparater mot malaria er like effektive som etablerte kombinasjonspreparater. Det viser en ny studie. Røde blodceller infisert med malariaparasitter. Illustrasjonsfoto: Science Photo...
Øyvind Stople Sivertsen
12.06.2018
Inseminasjon i livmor ga flere levendefødte enn forsøk på befruktning på «gamlemåten». Illustrasjonsfoto: cosmin4000/iStock En ny studie, publisert i The Lancet ( 1 ), sammenlignet effekten av...
Øyvind Stople Sivertsen
28.05.2018
Behandling med kortikosteroider gir bedre gangfunksjon og bedre funksjon i arm og hånd hos pasienter med Duchennes muskeldystrofi. Muskeldystrofi er forårsaket av mutasjoner i dystrofin, det største...
Øyvind Stople Sivertsen
08.05.2018
Ved subakromialt smertesyndrom i skulder er konservativ behandling like effektivt som artroskopisk dekompresjon eller narrekirurgi. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Subakromialt...
Øyvind Stople Sivertsen
06.03.2018
We have almost eradicated polio, but now vaccine coverage is levelling off. Are we giving up at the finish line? Foto: Sturlason Deep in rural Kenya, in the Rift Valley, lies Pokot, which I recently...
Øyvind Stople Sivertsen
05.03.2018
Vi har nesten utryddet polio, men nå flater vaksinedekningen ut. Gir vi oss ved målstreken? Foto: Sturlason Langt ute på den kenyanske landsbygda, i Rift Valley, ligger Pokot. Jeg var nylig der...
Øyvind Stople Sivertsen
05.03.2018
Perkutan koronar intervensjonsbehandling gir ingen tilleggsgevinst ved optimalisert medikamentell behandling av stabil angina, ifølge en ny studie. Farget angiogram av et snitt gjennom et hjerte som...
Øyvind Stople Sivertsen
19.02.2018
Den nye nivalente vaksinen mot humant papillomvirus er mer effektiv og like trygg som den gamle firevalente vaksinen. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Den nye nivalente vaksinen...
Øyvind Stople Sivertsen
19.02.2018
Bruk av pembrolizumab, et monoklonalt antistoff mot cellulære signalveier ved melanom, gir høyere overlevelse hos pasienter med metastaserende melanom. Melanomkreftcelle ved immunflourescens...
Øyvind Stople Sivertsen
05.02.2018
Vil påvisning av proteiner i avføringsprøver erstatte koloskopi som screeningundersøkelse for tarmkreft? Kreftceller – kolorektalcancer. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB scanpix...
Øyvind Stople Sivertsen
08.01.2018
Det monoklonale antistoffet romosozumab gir økt bentetthet hos postmenopausale kvinner med osteoporose. Osteoporotisk benvev. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Førstevalget ved...
Øyvind Stople Sivertsen
12.12.2017
Eksenatid, som er en GLP-1-hemmer mot diabetes, letter symptomene og har en mulig nevroprotektiv effekt ved Parkinsons sykdom. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / B...
Øyvind Stople Sivertsen
12.12.2017
Det bedrer ikke overlevelsen hos kritisk dårlige pasienter om man gir dem de ferskeste blodposene. Det viser en stor multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Valentina Petrova/NTB scanpix I en...
Øyvind Stople Sivertsen
28.11.2017
Kombinasjonsbehandling med rivaroxaban og acetylsalisylsyre gir færre kardiovaskulære hendelser enn behandling med ett av virkestoffene alene. Det viser en ny studie. Rivaroxaban tabletter...
Øyvind Stople Sivertsen
13.11.2017
Bruk av SGLT2-hemmere ved type 2-diabetes er assosiert med lavere risiko for hjertesykdom og hjertedød. Det viser en nordisk studie med norsk førsteforfatter. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i...
Øyvind Stople Sivertsen
16.10.2017
SGLT2-hemmeren canagliflozin ga mindre hjerte- og nyresykdom hos pasienter med diabetes, men doblet risikoen for amputasjon. Det viser analyser av to studier. På høyre side binder insulin med sin...
Øyvind Stople Sivertsen
16.10.2017
Oksygenbehandling ved mistenkt hjerteinfarkt reduserer ikke dødeligheten. Det viser en stor svensk studie. Nå endres de europeiske retningslinjene. Illustrasjonsfoto: iStock En studie som nylig er...
Øyvind Stople Sivertsen
02.10.2017
Forebyggende behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi hos kvinner med høy risiko. Det viser en stor multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: iStock Preeklampsi er en...