Per Olav Vandvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Olav Vandvik

Per Olav Vandvik, Michael Bretthauer, Ingrid Charlotte Kongerud
20.08.2013
Kunnskapsbasert praksis er basert på en kombinasjon av beste tilgjengelige forskningskunnskap, klinisk ekspertise og pasientenes egne preferanser. Ved kunnskapsbasert praksis brukes redskaper for å...
Ingrid Charlotte Kongerud, Per Olav Vandvik
20.08.2013
I medisinstudiet i Oslo er undervisningen i kunnskapshåndtering integrert i faget kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring, forkortet KLoK ( 1 ). I 10. semester har studentene en 12 ukers...
Per Olav Vandvik, Ola Saatvedt
12.11.2013
Ben-Shlomo, Yoav Brookes, Sara Hickman, Matthew Epidemiology, evidence-based medicine and public health Lecture notes. 6. utg. 238 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 24 ISBN 978...
Pål Gulbrandsen, Eirik Hugaas Ofstad, Trygve Holmøy, Per Olav Vandvik
16.09.2014
Lovverket krever at pasienter medvirker i beslutninger om behandling som gjelder dem selv. Det høres tilforlatelig ut og få vil i dag stille spørsmål ved prinsippet. I realiteten er det en kompleks...
Per Olav Vandvik, Lars Petter Granan, Pål Andre Holme, Johan Bondi
13.05.2014
I de nye retningslinjene for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse ved kirurgi anbefales det for de fleste pasienter kun ti dager med tromboseprofylakse ved protesekirurgi i hofte og kne...
Annette Kristiansen, Linn Brandt, Eivind Berge, Anders Erik Astrup Dahm, Sigrun Halvorsen, Per Morten Sandset, Per Olav Vandvik
13.05.2014
Nye retningslinjer med 250 anbefalinger for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse er nå tilgjengelig på nett. Retningslinjene fra Norsk selskap for trombose og hemostase imøtekommer nye...
  •