Nils Inge Landrø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Psykologisk institutt

Universitetet i Oslo

og

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Diakonhjemmet Sykehus

Han har bidratt med utforming og design, analyse og tolkning av data, utarbeiding av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Nils Inge Landrø er professor.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Vi har mottatt økonomisk støtte fra Tvangsforsk (Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet) og fra Helsedirektoratet til studien.

Artikler av Nils Inge Landrø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media