Nils Inge Landrø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Psykologisk institutt

Universitetet i Oslo

og

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Diakonhjemmet Sykehus

Han har bidratt med utforming og design, analyse og tolkning av data, utarbeiding av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Nils Inge Landrø er professor.

Artikler av Nils Inge Landrø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media