Matilde Risopatron Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Matilde Risopatron Berg

Matilde Risopatron Berg
25.02.2014
Akutte alkoholrelaterte skader forebygges best gjennom tiltak på befolkningsnivå snarere enn tiltak mot dem som ofte drikker seg beruset. Dette viser en fersk norsk studie. Ingeborg...
Matilde Risopatron Berg
08.04.2014
Blodtrykksmedisiner brukt i akuttfasen av et hjerneinfarkt ga ikke høyere overlevelse eller færre senkomplikasjoner. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix Høyt blodtrykk er en kjent...
Matilde Risopatron Berg
25.02.2014
Avfallsstoffer fra håndtering av brukt elektronisk utstyr kan føre til negative helseeffekter hos mennesker. Nedsatt lungekapasitet og økt DNA-skade er blant funnene fra epidemiologiske studier i...
Matilde Risopatron Berg
08.04.2014
Kosttilskudd med vitaminer og selen kan utsette sykdomsprogredieringen ved hivinfeksjon. Det viser en ny studie fra Botswana. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Mangel på...
Matilde Risopatron Berg
19.08.2014
Gjærde, Lars Iversen Subhi, Yousif Konge, Lars Procedurebogen 135 s, ill. København: Munksgaard, 2014. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-1238-3 Denne lille boken i frakkelommeformat er en praktisk...
Matilde Risopatron Berg
27.05.2014
Virussykdommen poliomyelitt er utryddet i mange land, men i Nigeria er det fortsatt flere titall tilfeller årlig. Nylig er effekten og dekningsgraden av ulike poliovaksineri landet undersøkt...
Matilde Risopatron Berg
08.04.2014
Færre norske leger har selvmordstanker enn tidligere, viser en studie fra Legeforskningsinstituttet. Det er høyere selvmordsrate blant leger enn i den generelle befolkningen ( 1 ). Å ha tanker om...
Matilde Risopatron Berg
14.01.2014
Virale luftveisinfeksjoner skal ikke behandles med antibiotika. Kollegabasert veiledning i riktig bruk av antibiotika gir lavere forskriving. Bak fra venstre Sigurd Høye, Mette Brekke, Morten...
Matilde Risopatron Berg
13.05.2014
Det er høy forekomst av hypertensjon i en rekke lavinnteksts- og middelsinntektsland. Om lag halvparten av hypertonikerne er klar over sin tilstand, men svært få oppnår tilfredsstillende...
Matilde Risopatron Berg
28.01.2014
Bruk av masaisko gir ikke mindre korsryggssmerter enn vanlige joggesko, viser engelsk studie. Foto: Scanpix Sweden Sko med avrundet såle, såkalte masaisko, er blitt et popluært hjelpemiddel for å...
Matilde Risopatron Berg
29.04.2014
En mindre andel av verdens befolkning røyker nå enn tidligere, men de som gjør det, røyker like mye som tidligere. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix I en studie er prevalens av røyking og forbruk av...
Matilde Risopatron Berg
28.01.2014
Økt bruttonasjonalprodukt og økt utdanningsnivå hos kvinner er assosiert med redusert dødelighet blant barn under fem år, ifølge en verdensomspennende longitudinell studie. Foto: Science Photo...
Matilde Risopatron Berg
05.08.2014
Dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel er fortsatt utbredt i mange land, men årsaker og forekomst varierer mellom ulike regioner. Illustrasjonsfoto: Behrouz Mehri/NTB scanpix I en...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
De som får utført estetisk plastisk kirurgi i ansiktet, oppfattes av andre som yngre etter inngrepet, men ikke som mer attraktive. Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto Ønsket om å se yngre og mer...
Matilde Risopatron Berg
17.06.2014
Bruken av bredspektret antibiotika er høy i flere østeuropeiske land. I tillegg er intravenøs administrasjon av antibiotika mer utbredt enn i nordeuropeiske land. Illustrasjonsfoto: Science Photo...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
Seks gener som disponerer for utvikling av primært Sjögrens syndrom er nylig oppdaget gjennom en stor internasjonal studie. Johan G. Brun og Roland Jonsson fra Bergen og Roald Omdal fra...
Matilde Risopatron Berg
19.08.2014
Overlevelsen etter ruptur av abdominalt aortaaneurisme er bedre hos pasienter som er behandlet på sykehus med høyt behandlingsvolum, viser en ny studie fra England og USA. Dødelighet og behandling...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
Det utføres fortsatt for få keisersnitt i en rekke land, særlig i de aller fattigste befolkningsgruppene. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Ifølge WHO bør keisersnittsratene ligge på mellom 2  % og 15...
Matilde Risopatron Berg
19.08.2014
Kirurgi oppfattes ofte som dyrt og vanskelig å øke tilgangen til i ressurssvake land. I en systematisk oversiktsartikkel er kostnadseffektivitet ved ulike kirurgiske inngrep beregnet...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
Premature barn med pustebesvær blir som regel behandlet med nasalt kontinuerlig positivt luftveistrykk. En norsk studie tyder på at nasal høyluftstrømskanyle er like...