Matilde Risopatron Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Matilde Risopatron Berg

Matilde Risopatron Berg
25.03.2014
Behandling av visceral leishmaniasis med singeldose liposomalt amfotericin B var gjennomførbart på et ruralt sykehus i Bangladesh, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB...
Matilde Risopatron Berg
14.10.2014
Vaksinering av unge jenter mot humant papillom-virus (HPV) kan redde mange liv, men det er minst vaksinering der det trengs mest, viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix I...
Petter Gjersvik, Matilde Risopatron Berg
25.03.2014
Forkortelser basert på engelske prosedyrebetegnelser bør unngås. Engelske betegnelser bør heller få en god norsk oversettelse. Det vil bidra til at flere forstår hva det dreier seg om. Premature...
Matilde Risopatron Berg
11.11.2014
Bruk av kortikosteroider før premature fødsler er vist å bedre overlevelsen hos nyfødte. I mange land blir under halvparten av kvinner som føder prematurt behandlet med kortikosteroider i forkant...
Matilde Risopatron Berg
25.02.2014
T-cellebasert immunterapi av kreft er effektivt, men begrenses av at det er vanskelig å finne angrepspunkter som T-cellene kan rettes mot. Resultater fra en norsk studie kan gjøre T-...
Matilde Risopatron Berg
30.09.2014
Stadig flere pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i Kina blir innlagt og behandlet i sykehus, men det er fortsatt mange som ikke får optimal behandling. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix I en...
Matilde Risopatron Berg
25.02.2014
Akutte alkoholrelaterte skader forebygges best gjennom tiltak på befolkningsnivå snarere enn tiltak mot dem som ofte drikker seg beruset. Dette viser en fersk norsk studie. Ingeborg...
Matilde Risopatron Berg
08.04.2014
Blodtrykksmedisiner brukt i akuttfasen av et hjerneinfarkt ga ikke høyere overlevelse eller færre senkomplikasjoner. Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix Høyt blodtrykk er en kjent...
Matilde Risopatron Berg
25.02.2014
Avfallsstoffer fra håndtering av brukt elektronisk utstyr kan føre til negative helseeffekter hos mennesker. Nedsatt lungekapasitet og økt DNA-skade er blant funnene fra epidemiologiske studier i...
Matilde Risopatron Berg
08.04.2014
Kosttilskudd med vitaminer og selen kan utsette sykdomsprogredieringen ved hivinfeksjon. Det viser en ny studie fra Botswana. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix Mangel på...
Matilde Risopatron Berg
19.08.2014
Gjærde, Lars Iversen Subhi, Yousif Konge, Lars Procedurebogen 135 s, ill. København: Munksgaard, 2014. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-1238-3 Denne lille boken i frakkelommeformat er en praktisk...
Matilde Risopatron Berg
27.05.2014
Virussykdommen poliomyelitt er utryddet i mange land, men i Nigeria er det fortsatt flere titall tilfeller årlig. Nylig er effekten og dekningsgraden av ulike poliovaksineri landet undersøkt...
Matilde Risopatron Berg
08.04.2014
Færre norske leger har selvmordstanker enn tidligere, viser en studie fra Legeforskningsinstituttet. Det er høyere selvmordsrate blant leger enn i den generelle befolkningen ( 1 ). Å ha tanker om...
Matilde Risopatron Berg
14.01.2014
Virale luftveisinfeksjoner skal ikke behandles med antibiotika. Kollegabasert veiledning i riktig bruk av antibiotika gir lavere forskriving. Bak fra venstre Sigurd Høye, Mette Brekke, Morten...
Matilde Risopatron Berg
13.05.2014
Det er høy forekomst av hypertensjon i en rekke lavinnteksts- og middelsinntektsland. Om lag halvparten av hypertonikerne er klar over sin tilstand, men svært få oppnår tilfredsstillende...
Matilde Risopatron Berg
28.01.2014
Bruk av masaisko gir ikke mindre korsryggssmerter enn vanlige joggesko, viser engelsk studie. Foto: Scanpix Sweden Sko med avrundet såle, såkalte masaisko, er blitt et popluært hjelpemiddel for å...
Matilde Risopatron Berg
29.04.2014
En mindre andel av verdens befolkning røyker nå enn tidligere, men de som gjør det, røyker like mye som tidligere. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix I en studie er prevalens av røyking og forbruk av...
Matilde Risopatron Berg
28.01.2014
Økt bruttonasjonalprodukt og økt utdanningsnivå hos kvinner er assosiert med redusert dødelighet blant barn under fem år, ifølge en verdensomspennende longitudinell studie. Foto: Science Photo...
Matilde Risopatron Berg
05.08.2014
Dødsfall i forbindelse med graviditet og fødsel er fortsatt utbredt i mange land, men årsaker og forekomst varierer mellom ulike regioner. Illustrasjonsfoto: Behrouz Mehri/NTB scanpix I en...
Matilde Risopatron Berg
11.02.2014
De som får utført estetisk plastisk kirurgi i ansiktet, oppfattes av andre som yngre etter inngrepet, men ikke som mer attraktive. Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto Ønsket om å se yngre og mer...