Lars Thomassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Thomassen

Marte-Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
29.11.2011
Takk for diskusjonen! På grunn av pasientens og pårørendes ønske om anonymisering ble bevisst ikke flere opplysninger gitt. Embolier pre- og postoperativt er en viktig differensialetiologisk mulighet...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Anette Storstein, Svein Rotevatn, Sverre Lehmann, Ulrike Waje-Andreassen
01.07.2011
En 61 år gammel kvinne fikk brystsmerter og forbigående synstap, deretter vansker med bruk av høyre arm og taleforstyrrelser. Tilbakevendende arteriovenøse tromboser gjorde henne i løpet av fem...
Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen, Jan Brøgger, Lars Thomassen
06.05.2011
I de senere år er behandlingstilbudet for pasienter med akutt hjerneinfarkt blitt betydelig utvidet. Det er dokumentert at sammenliknet med behandling i vanlig medisinsk sengepost bedrer behandling i...
Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen, Halvor Næss, Jan Brøgger
06.05.2011
Utviklingen av slagenheter de siste 20 – 25 år har fundamentalt endret håndteringen av pasienter med hjerneslag. Slagenheten som behandlingskonsept har et solid vitenskapelig grunnlag, og resultatene...
Lars Thomassen
20.09.2011
Wyller & Fure kommenterer i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 ( 1 ) våre artikler om hjerneslag i Bergen ( 2 , 3 ). Forfatterne er overrasket over den lave årsinsidensen på 105 per 100 000 og antyder...
Marte Helene Bjørk, Lars Thomassen, Ulrike Waje-Andreassen
23.08.2011
Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 En person i 20-årene med kjent migrene med aura fikk infarkter i høyre arteria cerebri media og begge anteriorgebet (figur 1 viser en magnettomografidiffusjonsvektet...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen, Halvor Næss
03.09.2013
Hjerneinfarkt i ung alder antas ofte å ha god prognose, men få langtidsresultater foreligger. I Hordaland har vi fulgt en gruppe unge pasienter med hjerneinfarkt i ca. 12 år. Funnene fra denne...
Mirza Jusufovic, Lars Thomassen, Mona Skjelland
28.01.2014
Antitrombotisk behandling og/eller kateterbasert lukking kan forebygge residiverende cerebrovaskulære episoder hos pasienter med åpent (eller patent) foramen ovale og transitorisk iskemisk anfall (...
Ulrike Waje-Andreassen, Lars Thomassen
19.08.2014
Både norske og europeiske retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag har som mål at slagpasienter behandles likeverdig. Men i Norge har ikke alle pasienter tilgang til en...
Christopher Elnan Kvistad, Nicola Logallo, Halvor Næss, Lars Thomassen
14.10.2014
Et vanlig argument mot å gi trombolytisk behandling intravenøst til pasienter med milde symptomer ved akutt hjerneinfarkt er at disse pasientene uansett har god prognose. Milde symptomer etterfølges...
Lars Thomassen, Halvor Næss, Ulrike Waje-Andreassen
16.06.2015
Hanne M. Frøyshovs lederartikkel i Tidsskriftet nr. 7/2015 er forunderlig lesing ( 1 ). Hun har som hovedpoeng at trombolytisk behandling kan føre til overbehandling og feil prioritering av...
Annette Fromm, Lars Thomassen
15.12.2015
Flere studier har i 2015 vist at trombektomi ved akutt hjerneinfarkt gir bedre gevinst enn trombolytisk behandling. Store internasjonale organisasjoner har endret sine anbefalinger i tråd med dette...
Christopher Elnan Kvistad, Lars Thomassen, Gunnar Moen, Halvor Næss
19.05.2015
Bedret radiologisk diagnostikk av cerebral iskemisk skade har vært medvirkende til en moderne, vevsbasert definisjon av transitorisk iskemisk anfall og hjerneinfarkt. Diffusjonsvektet magnetisk...
  •