Kjersti Sunniva Bjøntegård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Mental Helse

Hun har bidratt i alle aspekter ved studien og har godkjent innsendte manusversjon.

Kjersti Sunniva Bjøntegård er representant fra Mental Helse.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Vi har mottatt økonomisk støtte fra Tvangsforsk (Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet) og fra Helsedirektoratet til studien.

Artikler av Kjersti Sunniva Bjøntegård
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media