Karl O. Nakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karl O. Nakken

Karl O. Nakken, Erik Taubøll
08.10.2009
Hos to pasienter med tilsynelatende samme epilepsiform kan den ene bli helt anfallsfri med det første forsøkte antiepileptikum, mens den andre kan få stadig tilbakevendende anfall til tross for flere...
Caroline Lund, Ira Haraldsen, Morten I. Lossius, Helge Bjørnæs, Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
19.11.2009
Kvinne med sannsynlig psykogent ikke-epileptisk anfall. Andrea del Sarto 1508. Foto prof. Kugler, München Psykogene ikke-epileptiske anfall (psychogenic non-epileptic seizures, PNES) kan defineres...
Karl O. Nakken, Kari Mette Lillestølen, Erik Taubøll, Bernt Engelsen, Eylert Brodtkorb
05.10.2006
Kvinner med epilepsi står for ca. 0,5 % av alle fødsler ( 1 ). I Norge tilsvarer dette om lag 300 fødsler årlig. Både epileptiske anfall og antiepileptika gir økt risiko for fosterskader, og det er...
Pål Gunnar Larsson, Svein Johannessen, Helge Bjørnæs, Karl O. Nakken, Rasmus Lossius, Per Brandt-Hansen, Per Oskar Andersen, Tryggve Lundar, Eivinn Hauglie-Hanssen
23.03.2006
Yngve Løyning døde 18.12. 2005, 76 år gammel, etter et langt sykeleie. Med ham ble en institusjon i norsk epileptologi borte. Han avla medisinsk embetseksamen i Oslo i 1954. Etter turnustjeneste...
Rasmus Lossius, Karl O. Nakken
30.04.2002
Det er i dag enighet om at risikoen for tidlig død blant personer med epilepsi er 2 – 3 ganger høyere enn i normalbefolkningen (1). Cockerell og medarbeidere (2) fant i en sju års oppfølgingsstudie...
Karl O. Nakken
10.06.2001
Det er nylig etablert et nettverk av norske nevrologer som har påtatt seg å registrere gravide kvinner med epilepsi i sitt område. Studien koordineres nasjonalt av Statens senter for epilepsi, mens...
Karl O. Nakken, Olaf Henriksen, Geir K. Røste, Rasmus Lossius
20.05.2001
20 – 30 % av epilepsipopulasjonen har anfall som ikke lar seg kontrollere med medikamenter (1), og for disse pasientene kan epilepsikirurgi være et behandlingsalternativ. Etter preoperativ utredning...
Karl O. Nakken, Ann-Sofie Eriksson, Hrisimir Kostov, Rasmus Lossius, Monika Haakonsen, Andrés Server, Geir K. Røste
17.03.2005
Mer enn 95 % av epileptiske anfall stopper spontant i løpet av 1 – 2 minutter. I sjeldne tilfeller ser man at anfallet varer i mer enn 30 minutter. Man taler da om status epilepticus, en alvorlig...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Ideas that appear very strange to us have shaped views of epilepsy throughout our history. A number of creative, but mostly ineffective cures have been attempted. Older writings testify to the fact...
Karl O. Nakken
18.02.2011
As a neurologist with an interest in skiing, I have had the opportunity to study a phenomenon that I believe merits broader attention. This phenomenon is skiencephalia – skis on the brain. I have...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Through the ages, people with epilepsy have been subject to stigmatisation. To what extent is this still a reality? The depiction of epilepsy in contemporary popular music may reflect these attitudes...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Ideas that appear very strange to us have shaped views of epilepsy throughout our history. A number of creative, but mostly ineffective cures have been attempted. Older writings testify to the fact...
Marte Syvertsen, Jeanette Koht, Karl O. Nakken
06.10.2015
Epilepsy is one of the most common neurological disorders and strikes people of all ages ( 1 ). An epilepsy diagnosis will often imply far more than recurring unprovoked epileptic seizures. The...
Mia Tuft, Hilde Nordahl Karterud, Antonia Villagran, Karl O. Nakken
08.09.2015
The main differential diagnosis of epilepsy among young adults is psychogenic non-epileptic seizures. Such seizures may manifest themselves in very different ways and usually have complex root causes...
Mia Tuft, Marte Årva, Marit Bjørnvold, John Aage Wilson, Karl O. Nakken
01.12.2015
Landau-Kleffner syndrome is a rare childhood-onset epileptic encephalopathy. The condition should be suspected if a child with normal development shows a fairly abrupt loss of established language...
Gunvor Gløersen, Tone Løyning, Karl O. Nakken, Statens senter for epilepsi
10.08.2000
Epilepsi er den vanligst forekommende kroniske nevrologiske sykdom hos barn, med en prevalens på 3 – 6/1 000 (1 – 3). Prevalensen øker jevnt gjennom barneårene (4), dvs. i en alder hvor en kronisk,...
Torleiv Svendsen*, Svein I. Johannessen, Karl O. Nakken
20.05.2000
Det er ca. 40 000 personer med epilepsi i Norge. Av disse har 20 – 30 % (8 000 – 12 000) dårlig anfallskontroll (1). De siste ti årene er det markedsført flere nye antiepileptika som har vært til god...
Karl O. Nakken, Svein I. Johannessen, Elisif Rytter
30.10.2000
Mens farmakoterapi ved epilepsi i mange tiår var ensbetydende med fenobarbital og/eller fenytoin, har bruken av disse medikamentene gradvis avtatt, mens forbruket av karbamazepin og valproat har økt...
Karl O. Nakken
20.10.2000
Epilepsi er en episodisk opptredende funksjonsforstyrrelse i hjernen. For å få diagnosen må personen ha hatt tilbakevendende (minst to), uprovoserte epileptiske anfall, og disse må være forårsaket av...
Karl O. Nakken, Grethe Refsland, Kari Mette Lillestølen, Marit Hornberg Solaas
25.08.2005
Å få diagnosen epilepsi oppleves svært forskjellig. Lidelsens uforutsigbarhet skaper angst og utrygghet og er vanskelig å forholde seg til. Bare en tredel av epilepsipasientene får et forvarsel før...