Karen Helene Ørstavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Karen Helene Ørstavik

Karen Helene Ørstavik
10.01.2012
Harper, Peter S. Practical genetic counselling 7. utg. 407 s. tab, ill. London: Hodden Arnold, 2010. Pris GBP 40 ISBN 978-0-340-99069-8 Dette er sjuende og sannsynligvis siste utgave av en bok som...
Karen Helene Ørstavik
10.01.2012
Tobias, Edward S. Connor, Michael Ferguson-Smith, Malcolm Essential medical genetics 6. utg. 344 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 35 ISBN 978-1-4051-6974-5 Dette er sjette...
Karen Helene Ørstavik
23.04.2013
For første gang er et genterapiprodukt godkjent for bruk i Europa. Sendrektig og omstendelig behandlingsprosess av reguleringsmyndighetene må ta sin del av ansvaret for at det tok så lang tid...
Karen Helene Ørstavik
06.08.2013
Genetisk selvtesting er lett tilgjengelig og er blitt markedsført med løfter om et bedre liv. Foreløpig er det imidlertid lite som tyder på at slik testing gir helsegevinster «Forbedre din...
Karen Helene Ørstavik
08.04.2014
Pritchard, Dorian J. Korf, Bruce R. Medical genetics at a glance 3. utg. 231 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 24 ISBN 978-0-470-65654-9 Dette er tredje utgave av en lærebok...
Karen Helene Ørstavik
08.09.2015
Hessen, Dag O. Lie, Thore Stenseth, Nils Christian Mendels arv Genetikkens æra. 435 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2015. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-45818-5 Denne boken blir utgitt i forbindelse med at det...
Karen Helene Ørstavik
30.06.2015
Kvinner har to X-kromosomer, menn bare ett. Hvorfor har ikke kvinner også dobbelt opp av genproduktene som bestemmes av gener på X-kromosomet? Den britiske genetikeren Mary Lyon beskrev i et kort...
  •