Kåre Osnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Diakonhjemmet Sykehus

Han har bidratt med utforming og design, analyse og tolkning av data, utarbeiding av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Kåre Osnes er spesialist i psykiatri og forsker, Oslo.

Artikler av Kåre Osnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media