Julie Kalveland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Julie Kalveland

Arne Vatnøy, Julie Kalveland
04.09.2017
60 prosent av befolkningen mener at vi har et todelt helsevesen i Norge, der lommeboken avgjør hvilken behandling du får. Hvordan vil de politiske partiene snu utviklingen? Olaug Bollestad, Kristelig...
Julie Kalveland
04.09.2017
Fastlege Torgeir Hoff Skavøy mener lange ventetider i det offentlige er hovedforklaringen på hvorfor flere av pasientene hans nå tyr til privat helseforsikring. UTFORDRER LEGENE: Pasienter med privat...
Julie Kalveland
21.08.2017
En ny rapport om spesialistutdanningen viser at det fremdeles er et forbedringspotensial for veiledning og supervisjon i sykehusene. VEILEDNING: Rapport viser forbedringspotensial. Illustrasjonsfoto...
Julie Kalveland
21.08.2017
Medisinstudent Øyvind Rustan oppfordrer flere studenter til å søke seg til internasjonale konferanser for å bli bedre kjent med andre lands helseutfordringer. PÅ REISEFOT: Øyvind Rustan reiser ofte...
Julie Kalveland
21.08.2017
Morgendagens leger får en utdanning som skiller seg fra dagens på flere kjernepunkter. NYE TIDER: Rammene for den nye spesialistutdanningen for leger begynner å bli klare. Her diskuteres den nye...
Julie Kalveland
26.06.2017
Stort engasjement og sterk bekymring for et økende press på den offentlige helsetjenesten preget årets helsepolitiske debatt. ALLEREDE TODELT: Mange pasienter benytter seg i dag av private tilbud...
Julie Kalveland
26.06.2017
- Vår kamp ble et symbol på hvilket samfunn og arbeidsliv vi vil ha, sa president Marit Hermansen da hun innledet til debatt om fremtidens arbeidsliv. UROLIGE: Konflikten i sykehusene i høst gir...
Julie Kalveland
06.06.2017
Fastlege og rådgiver Harald Reiso svarer på spørsmål om sommerens minst populære gjest: Flåtten. SVARER UT: 7 000 nordmenn får lokalt utslett av borreliose hvert år. Harald Reiso og de andre ved...
Julie Kalveland
06.06.2017
Verdens legeforening (WMA) krever at anklagene mot den tyrkiske legen Serdar Küni frafalles med umiddelbar virkning. RETTFERDIGHET: Under rettsaken 13. mars, deltok Serdar Küni og hans advokat via...
Julie Kalveland
23.05.2017
Møre og Romsdal legeforening er ikke en «suksesshistorie», mener leder Bjarne Storset. Men det er ikke til å stikke under en stol at det er mye som fungerer godt i foreningen hans. Hvert år tar...
Julie Kalveland
02.05.2017
Arbeidsmedisiner Hill Øien må ofte stoppe sinte kollegaer når hun megler i arbeidskonflikter. Men det pleier å løse seg til slutt. ROER GEMYTTENE: Konfliktene har ofte vokst seg store før de når Hill...
Julie Kalveland
02.05.2017
Mange kommuner har problemer med å rekruttere leger til fastlegeordningen. I Stavanger tar de grep: Berit ble lokket med tett oppfølging og mindre papirarberid. FORNØYD: Berit Marie Skretting har så...
Julie Kalveland
30.03.2017
Forfatter Torkil Damhaug liker «å tenke seg inn i en annens indre» og henter inspirasjon fra legekontoret. FORMSIKKER KRIMFORFATTER: Men Torkel Damhaug er ikke spesielt opptatt av påskekrim. Foto:...
Julie Kalveland
21.03.2017
Samfunnsnytte vektes mindre innen helse enn i andre sektorer. Det kan få store konsekvenser, påpeker konsulentselskapet Menon Economics i ny rapport. SKVISES: For å holde budsjettet må avdelingssjef...
Julie Kalveland
21.03.2017
Flere tester, krav til presisjon og 80 – 90 timers uker utfordrer helsevesenets «mesterdetektiver». Patologenes leder Ying Chen har nok å gripe fatt i. STORT BEHOV: – Folk tror at digitalisering vil...
Julie Kalveland
07.03.2017
Psykiater Oda Hammerstad uroer seg over «Generasjon prestasjon», men er overbevist om at vi kommer til å løse schizofreni-gåten. OPTIMISTISK: Oda Hammerstad tror fremtidens behandling blir mer...
Julie Kalveland
07.03.2017
Over 80 prosent av fastlegene bruker tid på å attestere fravær i videregående skole som følge av de nye fraværsreglene. PRESSET: En ny undersøkelse bekrefter det lederne i Norsk forening for...
Julie Kalveland
16.02.2017
– Legeforeningen har som mål at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig, sier visepresident i Legeforeningen Jon Helle. Han anbefaler flere å søke formell kompetanse. BØR SØKE: Snart går...
Julie Kalveland
16.02.2017
– Vi må være mer skeptiske til ny teknologi, advarer lederen for allmennlegenes nye referansegruppe for fremtiden. FEIL KURS: Fastlege Andreas Saxlund Pahle mener vi går i retning av å stole mer på...
Julie Kalveland
02.02.2017
Færre har høyt blodtrykk, men blodtrykksforsker understreker viktigheten av å få pasientene helt ut av risikosonen. NYE RETNINGSLINJER: Snart fornyes gjeldende retningslinjer for behandling av høyt...