Johan N. Bruun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan N. Bruun

Johan N. Bruun
06.10.2015
Andersen, Bjørg Marit Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Del 1 – Mikrobiologi og smittevern. 415 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 749 ISBN 978-82-450-1681-9 Formålet med...
  •