Jens Bjørheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jens Bjørheim

Jens Bjørheim
21.09.2006
Intrakoronar injeksjon av beinmargsceller etter hjerteinfarkt bedrer ikke venstre ventrikkel-funksjon. Ketil Lunde (t.v.) og Svein Solheim har studert nytten av stamcellebehandling etter...
Jens Bjørheim
08.06.2006
Ved bruk av mikromatriseteknikker kan diagnostikken av Burkitts lymfom – og dermed også behandlingen – bli bedre. Erlend B. Smeland, leder for den norske delen av prosjektet. Foto...
Jens Bjørheim
06.05.2004
Glykoproteiner kan brukes som markør for cirrhoseutvikling, men er antakelig ikke klinisk nyttig. I en studie fra Belgia ble nivå av glykoproteiner i serum analysert hos pasienter med kronisk...
Jens Bjørheim
02.12.2004
Stamcellebehandling av ødelagt vev er en lovende behandling ved flere tilstander. Nye data viser at cellene også kan fungere som rytmegenerator i grisehjerte. Regenerasjonsevnen til hjertet er liten...
Jens Bjørheim
09.09.2004
Et overflateprotein på gule stafylokokker binder en reseptor for TNF -α og er en viktig komponent ved sykdomsutvikling. Gule stafylokokker er til stede hos 30 % av friske mennesker uten å forårsake...
Jens Bjørheim
21.10.2004
En rekke kreft- og vevsspesifikke peptider er brukt ved vaksinasjon mot føflekkreft hos mus. En ny strategi viderefører dette prinsippet. De muterte proteinene kreftceller produserer, er potensielt...
Jens Bjørheim
16.12.2004
Transplantasjon av vev på tvers av ABO-blodgruppene fører til hyperakutt avstøtning hos voksne. Hos spedbarn, derimot, kan slike transplantater overleve. Historisk sett har ABO-kompatibilitet mellom...
Jens Bjørheim
18.03.2004
Diskusjonen om schizofreniens etiologi har forflyttet seg fra mor-barn-forhold til molekylærbiologi. Nå rapporteres det om genvarianter i bestemte signalveier i familiene som er rammet av sykdommen...
Jens Bjørheim
04.11.2004
Produkter fra inflammasjonsenzymet myeloperoksidase angriper spesifikt et protein i HDL -kolesterolmolekylet og gir det inflammasjonsfremmende egenskaper. Høyt nivå at HDL-kolesterol har lenge vært...
Jens Bjørheim
18.11.2004
Enkeltnukleotidpolymorfi er den vanligste form for genvariasjon. Nye studier viser at det også finnes en rekke store sekvensvariasjoner. Sekvenseringen av det humane genom avslørte stor variasjon i...
Jens Bjørheim
04.11.2004
Ved Hashimotos tyreoiditt destrueres skjoldkjertelvev ved en autoimmun prosess. Både B- og T-celler er tidligere blitt assosiert med sykdomsutvikling. Hypotyreose gir mange og uspesifikke symptomer...
Jens Bjørheim
05.02.2004
En ny studie beskriver sammenheng mellom psoriasis og en enkelt nukleotid polymorfi i et bindingssete for transkripsjonsfaktorene i RUNX-familien. RUNX-proteinene er uttrykt i blodceller og er...
Jens Bjørheim
04.03.2004
Ny forskning viser at LHRH-agonister kan oppregulere androgenreseptoren i noen prostatakreftceller. Antiandrogener, som vanligvis har antagonistisk effekt på androgenreseptoren, vil da virke...
Jens Bjørheim
22.04.2004
De fleste medisiner som brukes i kreftbehandling, induserer celledød i både tumorceller og normalt vev. Nå er det mulig å identifisere legemidler som påvirker kreftceller spesifikt...
Jens Bjørheim
12.08.2004
Legemidlet gefitinib brukes i behandlingen av ikke-småcellet lungekreft. Mutasjon i en membranreseptor er sannsynligvis nødvendig for at midlet skal ha effekt. De fleste kreftmedisiner påvirker...
Jens Bjørheim
12.08.2004
Fedme er et globalt problem med raskt økende prevalens og få behandlingsmuligheter. Antiangiogenetisk behandling kan vise seg å gi nye muligheter for intervensjon. Foto VG/Thomas Bjørnflaten/SCANPIX...
Jens Bjørheim
17.06.2004
Kartleggingen av arvematerialet hos rotte vil få stor betydning i biomedisinsk forskning. Foto SCANPIX/Knut M. Rekve Siden begynnelsen av 1800-tallet er rotter blitt brukt som modell for å studere...
Jens Bjørheim
26.08.2004
Ved akutt leverskade og kronisk leversykdom øker den apoptotiske aktiviteten i hepatocyttene. Legemidlet suramin hemmer denne mekanismen. I en frisk lever foregår en konstant homøostatisk utskiftning...
Jens Bjørheim
01.07.2004
Ekspresjon av reparasjonsenzymer kan inhiberes av DNA-metylering og føre til arvelig kreft. DNA metyleres av egne enzymer. Mekanismen er viktig for regulering av genekspresjon. Ved mutasjoner i...
Jens Bjørheim
01.04.2004
Ved Huntingtons sykdom er kun symptomlindrende behandling tilgjengelig, men en rekke kliniske forsøk pågår. Foto SCANPIX/Pia Solberg Ved Huntingtons sykdom er det økt antall CAG-repetisjoner i genet...