Ingrid Høie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Høie

Ingrid Høie
01.07.2004
Fylkesavdelinger snakker sammen. Sentralstyret er i dialog med yrkesforeninger om sammenslåing – og prøver å nytenke om geografi og lokale enheter. Fagråd diskuteres. En skjerpet forsamling fulgte...
Ingrid M. Høie
19.02.2004
Infarktpasienter stumper røyken etter et røykeavvenningsprogram hvor sykepleiere skremmer dem med dødsstatistikk, og skryter av deres motivasjon for å slutte å røyke. Røykeavvenningsprogrammet er...
Ingrid Høie
20.05.2004
Landsstyremøtet setter strategier for å møte et eventuelt legeoverskudd på dagsordenen. Fremskrivninger av legearbeidsmarkedet antyder overskudd av leger i Norge frem mot 2010. Fremskrivninger av...
Ingrid Høie
03.06.2004
Stortingsflertallet stemte imot forslag om bemanningsnorm for leger i sykehjem. – Svært beklagelig, sier Legeforeningens president Hans Kristian Bakke. Til behandlingen av Stortingsmelding nr. 45 (...
Ingrid M. Høie
18.03.2004
Diskusjonene var harde, skepsisen blant allmennleger var utbredt og avisoppslag meldte om fiasko få uker etter at fastlegeordningen var innført. Men 700 meter over havet, i en av landets høyest...
Ingrid M. Høie
10.04.2003
– Lindrende behandling er oftest ikke så sofistikert at den ikke kan gis ved et sykehjem, mener Sten Erik Hessling. Med uslukkelig glød har allmennlegen brakt lindring for alvorlig syke og døende og...
Ingrid M. Høie
14.08.2003
Bergenspolitiet sier ja til å ha TV i hælene ved utrykning til psykiatriske pasienter. Bergen Legevakt sier resolutt nei til filmideen. For å dokumentere politiets arbeid med psykiatriske pasienter...
Ingrid M. Høie
30.04.2003
– Når kan jeg smile igjen? Niåringen Olav ser på sykepleieren med et blikk så alvorlig at ethvert seerhjerte blir berørt. Faren har fortalt TV-seerne historien om den tragiske ulykken som førte til...
Ingrid M. Høie
14.08.2003
Ny kunnskap om vektøkning blant barn og unge sender sjokkbølger gjennom Helse-Norge. Nå vender leger, fysioterapeuter, helsepolitikere- og byråkrater seg mot skolen med et...
Ingrid M. Høie
11.09.2003
Helsemyndighetene vil sende en regning på 138 millioner kroner til fastlegene for å kople seg til nasjonalt helsenett. Aplf fraråder tilkopling før kostnadsfordelingen er avklart. Etter planen skulle...
Ingrid M. Høie
14.08.2003
Norsk Osteoporoseforening savner oppmerksomhet fra leger. – Bruk oss! Vi har oppdatert informasjon og kunnskap om det som skjer innen osteoporose og beslektede sykdommer, sier leder Bjørg Brinchmann...
Ingrid M. Høie
11.09.2003
Våren 2001 var Terje Vigen uaktuell som generalsekretær for Den norske lægeforening. To år etter passer han hånd i hanske med munnhellet rett mann til rett tid. Toppsjefen som Legeforeningens...
Ingrid M. Høie
26.06.2003
Hvem vil sitte på en av Helse-Norges administrative topper og kjenne nordavinden plystre rundt ørene? Lars Harry Vorland vil. Om et halvt år lukker mikrobiologen seg inn i sitt administrerende...
Ingrid Høie
18.12.2003
En liten nedgang i sykefravær og svært fornøyde brukere er resultatet når kiropraktorer og manuellterapeuter får sykmelde pasienter med muskel- og skjelettplager. Dette er blant hovedfunnene i...
Ingrid M. Høie
25.09.2003
Offentlige sykehus tappes for medisinsk kompetanse når spesialister lokkes til privat virksomhet med faglig frie tøyler og høyere lønn. De regionale helseforetakene vil ha større kontroll med...
Ingrid M. Høie
18.12.2003
Historien om kardiologen Knut Gjesdal er en historie om viljestyrke og mestring. 7. mai 2002 lå han urørlig på asfalten med brukket nakke. Nå er han tilbake i full stilling ved Arytmisenteret ved...
Ingrid. M. Høie
12.06.2003
En brystkreftoperasjon var liksom så grei før. Da diagnosen først var stilt, var neste skritt å fjerne bryst og lymfeknuter, rubb og rake. Det var ren rutine og kirurgi som mange med skalpell kunne...
Ingrid M. Høie
18.12.2003
Sitter det helse i og mellom veggene, i rom og luft og lys? Spørsmålet lokker frem et intuitivt ja, skjønt det er et stykke igjen til man kan fastslå at et tiltalende bygg og god arkitektur fremmer...
Ingrid M. Høie
09.10.2003
– Barne- og ungdomspsykiatrien trenger store og tunge fagmiljøer for å sikre høy kompetanse i arbeidet med psykiske problemer hos barn og unge og deres familier, sier Ingrid Spurkland. Den erfarne...
Ingrid M. Høie
18.12.2003
Når flukten fra krig, tortur og terrorregimer er ført til veis ende, venter eksiltilværelsen for flyktningen. Selv om de ytre rammene er trygge, blir livet i eksil ofte en unødig tung kamp for å...