Ingrid Høie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ingrid Høie

Ingrid M. Høie
18.03.2004
Diskusjonene var harde, skepsisen blant allmennleger var utbredt og avisoppslag meldte om fiasko få uker etter at fastlegeordningen var innført. Men 700 meter over havet, i en av landets høyest...
Ingrid M. Høie
22.01.2004
– Det er fantastisk at man kan gi blinde hunder syn, og at behandlingen også kan prøves ut på mennesker, sier Ragnheiður Bragadóttir. Netthinnekirurgen ved Ullevål universitetssykehus deltar i et...
Ingrid M. Høie
08.01.2004
Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), Senter for helsetjenesteforskning (HELTEF) og Divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet blir slått sammen fra 1. januar 2004. Det er...
Ingrid M. Høie
05.02.2004
– Den enkelte lege kan ikke endre norsk flyktningpolitikk, men kan være en premissleverandør til at politikken kan endres. Leger må lage torturutredninger som er så saklige, balanserte og velfunderte...
Ingrid Høie
22.04.2004
Legeforeningen skjerper krav til faglighet og kvalitet i statusrapport om helsetjenesten for mennesker med psykiske lidelser. Legeforeningen mener alle nivåer i behandlingsnettverket trenger...
Ingrid M. Høie
11.09.2003
Våren 2001 var Terje Vigen uaktuell som generalsekretær for Den norske lægeforening. To år etter passer han hånd i hanske med munnhellet rett mann til rett tid. Toppsjefen som Legeforeningens...
Ingrid M. Høie
26.06.2003
Hvem vil sitte på en av Helse-Norges administrative topper og kjenne nordavinden plystre rundt ørene? Lars Harry Vorland vil. Om et halvt år lukker mikrobiologen seg inn i sitt administrerende...
Ingrid Høie
18.12.2003
En liten nedgang i sykefravær og svært fornøyde brukere er resultatet når kiropraktorer og manuellterapeuter får sykmelde pasienter med muskel- og skjelettplager. Dette er blant hovedfunnene i...
Ingrid M. Høie
25.09.2003
Offentlige sykehus tappes for medisinsk kompetanse når spesialister lokkes til privat virksomhet med faglig frie tøyler og høyere lønn. De regionale helseforetakene vil ha større kontroll med...
Ingrid M. Høie
18.12.2003
Historien om kardiologen Knut Gjesdal er en historie om viljestyrke og mestring. 7. mai 2002 lå han urørlig på asfalten med brukket nakke. Nå er han tilbake i full stilling ved Arytmisenteret ved...
Ingrid. M. Høie
12.06.2003
En brystkreftoperasjon var liksom så grei før. Da diagnosen først var stilt, var neste skritt å fjerne bryst og lymfeknuter, rubb og rake. Det var ren rutine og kirurgi som mange med skalpell kunne...
Ingrid M. Høie
18.12.2003
Sitter det helse i og mellom veggene, i rom og luft og lys? Spørsmålet lokker frem et intuitivt ja, skjønt det er et stykke igjen til man kan fastslå at et tiltalende bygg og god arkitektur fremmer...
Ingrid M. Høie
09.10.2003
– Barne- og ungdomspsykiatrien trenger store og tunge fagmiljøer for å sikre høy kompetanse i arbeidet med psykiske problemer hos barn og unge og deres familier, sier Ingrid Spurkland. Den erfarne...
Ingrid M. Høie
18.12.2003
Når flukten fra krig, tortur og terrorregimer er ført til veis ende, venter eksiltilværelsen for flyktningen. Selv om de ytre rammene er trygge, blir livet i eksil ofte en unødig tung kamp for å...
Ingrid M. Høie
20.02.2003
– Jeg verken vil eller har forutsetninger for å være sjelesørger i deltidsstilling, sier Kåre Reiten. Han mener at pasientenes hverdagsproblemer ikke hører...
Ingrid M. Høie
23.01.2003
Forhandlingene om B-delen av overenskomsten mellom NAVO og Legeforeningen har stilt store krav til oversikt og kompetanse hos de tillitsvalgte. De har vært i sving i lange dager og netter for å...
Ingrid M. Høie
15.05.2003
20 år etter at Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) ble stiftet som en motvekt til Alment praktiserende lægers forening (Aplf), blir to medlemmer fra Aplfs fagutvalg ønsket velkommen i styret...
Ingrid M. Høie
09.01.2003
Barn som har fått MMR-vaksine er ikke mer utsatt for å få autisme enn ikke-vaksinerte barn, viser en stor, dansk undersøkelse. Undersøkelsen omfatter alle barn født i Danmark i perioden 1991–98,...
Ingrid M. Høie
28.05.2003
Da New England Journal of Medicine kom på gaten 6. mars, var en norsk allmennmedisinsk studie én av fire originalartikler i det prestisjetunge tidsskriftet. Det er intet mindre enn en sensasjon. I...
Ingrid M. Høie
09.01.2003
– Kvinner er en uutnyttet ressurs, påstår lederen av Legeforeningens likestillingsutvalg, Torunn Janbu. Ressursutnyttelsen av Janbu er imidlertid optimal: Overlegen ved Rikshospitalets ortopediske...