Inger Selvaag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nydalen DPS

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, analyse, utforming av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Inger Selvaag er psykologspesialist og assisterende avdelingsleder.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Vi har mottatt økonomisk støtte fra Tvangsforsk (Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet) og fra Helsedirektoratet til studien.

Artikler av Inger Selvaag
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media