Gunn Ma­rit Seberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunn Ma­rit Seberg

Gunn Ma­rit Seberg
15.11.2011
Eli­sa­beth Swen­sen. Pho­to: JNMA Du­ring the Ni­dar­os Congress in Oc­to­ber this year, Eli­sa­beth Swen­sen (b. 1951), Chief Me­di­cal Officer in Sel­jord Munici­pality, received the Dandelion...
Gunn Marit Seberg
02.12.2010
Orkidéprisen tildelt Anna Midelfart Anna Midelfart. Foto Lise Berit Johannessen, Den norske legeforening Professor Anna Midelfart (f. 1947) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St...
Gunn Marit Seberg
21.10.2010
Ny direktør for Kreftregisteret Giske Ursin. Foto privat Giske Ursin (f. 1961) blir ny direktør for Kreftregisteret og tiltrer når Frøydis Langmark går av med pensjon ved årsskiftet 2010/11. Ursin er...
Gunn Marit Seberg
18.11.2010
Kongens gull til Wester Knut G. Wester. Foto Camilla Crone Leinebø, Kommunikasjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus Knut G. Wester (f. 1940) ved Nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland...
Gunn Marit Seberg
06.05.2010
Tidsskriftets beste oversiktsartikkel 2009 Sigrun Halvorsen. Foto Oslo universitetssykehus Cecilie Risøe. Foto Marc Cabot Sigrun Halvorsen (f. 1958) og Cecilie Risøe (f. 1952) skrev den beste...
Gunn Marit Seberg
09.09.2010
Orionprisen til Sven Löffeler Sven Löffeler. Foto Sykehuset i Vestfold Sykehuset i Vestfold skriver i en pressemelding at Sven Löffeler (f. 1972) er tildelt Orionprisen 2010. Orionprisen deles ut...
Gunn Marit Seberg
16.12.2010
Waal utnevnt til ridder av 1. klasse Helge Waal. Foto Morten Krogvold Professor Helge Waal (f. 1940) er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen rusmiddelforskning og...
Gunn Marit Seberg
04.11.2010
Kongens sølv til Carl Ditlef Jacobsen Carl Ditlef Jacobsen. Foto Akershus universitetssykehus Carl Ditlef Jacobsen (f. 1930) er tildelt Kongens fortjenestmedalje i sølv for sitt arbeid mot tobakk...
Gunn Marit Seberg
23.09.2010
Forskningspris til Stein Ørn Stein Ørn. Foto Svein G. Lunde, Stavanger universitetssjukehus Stein Ørn (f. 1968) ved Stavanger universitetssjukehus er tildelt sykehusets forskningspris for 2010...
Gunn Marit Seberg
17.06.2010
Kongens sølv til Otto Bull Otto Bull sammen med sin kone under utdelingen av Kongens fortjenstmedalje i fjor høst. Foto Trond Blikø, Trønder-Avisa Overlege Otto Bull (f. 1925) er tildelt Kongens...
Gunn Marit Seberg
26.08.2010
Nordisk folkehelsepris 2010 til Norum Danmarks helseminister Bertek Haarder, professor Kaare R. Norum, helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Anders Foldspang, rektor for Nordisk...
Gunn Marit Seberg
01.07.2010
Saugstad utnevnt til Ridder av 1. klasse Ola Didrik Saugstad. Foto privat Professor dr.med. Ola Didrik Saugstad (f. 1947) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden...
Gunn Marit Seberg
20.05.2010
Fritt Ords Pris for 2010 til medisinstudent Bushra Ishaq. Foto Henrik Kreilisheim Bushra Ishaq (f. 1985), medisinstudent ved Universitetet i Oslo og samfunnsdebattant, er tildelt Fritt Ords Pris for...
Gunn Marit Seberg
10.12.2013
Svein Friis. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo Svein Friis (f. 1945), avdelingsoverlege ved Klinikk for forskning og undervisning ved Oslo universitetssykehus og professor ved...
Gunn Marit Seberg
10.12.2013
Svein Ødegaard. Foto: Mari Elise Tafjord, Hot Topics Svein Ødegaard (f. 1945), professor emeritus, har mottatt æresmedlemskap i den tyske ultralydforeningen Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in...
Gunn Marit Seberg
10.12.2013
Irene Hetlevik. Foto: Geir Mogen, NTNU Irene Hetlevik (f. 1952), professor i allmennmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er tildelt Nidaros-prisen 2013 for sitt arbeid og...
Gunn Marit Seberg
10.12.2013
Ole Mathis Hetta. Foto: Norske Samers Riksforbund Ole Mathis Hetta (f. 1946) er tildelt Karl Evang-prisen. Prisen tildeles personer som gjør en særlig innsats for folkehelsen. Hetta har fått prisen...
Gunn Marit Seberg
11.02.2014
Hans Ole Siljehaug. Foto: Jostein Listou, Helse Midt-Norge Hans Ole Siljehaug (f. 1955) er konstituert i stillingen som assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge...
Gunn Marit Seberg
13.05.2014
Ewa Ness og Fredrik A. Walby mottok i februar 2014 Akuttpsykiatriprisen fra Nasjonalt forum for akuttpsykiatri. Ewa Ness. Foto: Pasientsikkerhetsprogrammet Ewa Ness (f. 1958), fagsjef ved Klinikk...
Gunn Marit Seberg
11.02.2014
Marianne Thoresen. Foto: Theodore Wood Photography Marianne Thoresen (f. 1951), professor ved Avdeling for fysiologi ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo, er en av tre...