Eva Skovlund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eva Skovlund

Torgeir Bruun Wyller, Eva Skovlund
01.04.2004
To statistiske uttrykk misbrukes ofte, nemlig ordene parameter og korrelasjon/korrelere. Enkelte ganger har slikt misbruk funnet veien helt inn i Tidsskriftets spalter, men langt oftere ser vi det i...
Eva Skovlund
21.10.2004
Bjørndal, Arild Hofoss, Dag Statistikk for helse- og sosialfagene 269 s, tab. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 325 ISBN 82-05-31608-2 Først ble jeg begeistret. Var det endelig utgitt en god...
Anne Berg Breen, Trine Elise Vaskinn, Åsmund Reikvam, Eva Skovlund, Harald Lislevand, Steinar Madsen
26.06.2003
Antikoagulasjon er livsnødvendig behandling for mange pasienter. Samtidig er det et problem at det terapeutiske vindu for behandlingen er smalt. Det er en krevende oppgave å holde...
Morten Lindbæk, Eva Skovlund
10.11.2002
Det er gått over 100 år siden det første kontrollerte kliniske forsøket. I 1898 undersøkte dansken J. Fibiger effekt av serumbehandling ved difteri. Pasienter som ble innlagt den ene dagen, fikk...
Eva Skovlund
08.09.2015
Without statistical methods, clinical medicine would not be where it is today Understanding of biology is the obvious cornerstone of clinical medicine. However, even when we claim to have a good...
Eva Skovlund, Sophie D. Fosså
10.09.2000
Prostataspesifikt antigen (PSA) er et protein som skilles ut av normale og maligne celler i prostatakjertelen. Antigenet kan påvises i blod, og det brukes som en markør for prostatakreft i...
Eva Skovlund
17.02.2005
Løvås, Gunnar G. Statistikk for universiteter og høgskoler 2. utg. 489 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2004. Pris NOK 469 ISBN 82-15-00224-2 La det være sagt med en gang – dette er ikke en...
Eva Skovlund
18.02.2011
Martinussen, Monica Kvantitativ forskningsmetodologi i samfunns- og helsefag 343 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2010. Pris NOK 429 ISBN 978-82-450-0888-3 Målgruppen er ifølge omslaget...
Eva Skovlund
29.10.2013
Faltin, Frederick Kenett, Ron Ruggeri, Fabrizio Statistical methods in healthcare 491 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 80 ISBN 978-0-470-67015-6 La det være klart med en gang...
Eva Skovlund
08.01.2013
Hva vil vi med alle p-verdiene? Man må vite hvilket spørsmål man stiller før man utfører en signifikanstest «Spør først, forsk siden,» oppfordret Are Brean i en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 12 – ...
Eva Skovlund
05.03.2013
Unngå å snuble på startstreken. Forhåndsdefinerte spørsmål og god planlegging bedrer kvaliteten på forskningsprosjekter og publikasjoner 20 gjester til middag? De færreste av oss tar det på hælen. Vi...
Eva Skovlund
05.03.2013
Det var ikke helt uventet av enkelte ville reagere på min formulering. Samuelsens definisjon er selvfølgelig den formelt korrekte. Bakgrunnen for mitt valg er følgende: I medisinske artikler...
Eva Skovlund
07.05.2013
Min erfaring er at kun et fåtall av manuskriptene som sendes til Tidsskriftet for publisering omhandler prospektive intervensjonsstudier. Mine «professorale skulderklapp» er rettet mot den store...
Eva Skovlund
01.07.2014
Ideen Gjersvik og medarbeidere presenterer ( 1 ) er ikke helt ny, men jeg er i tvil om den er god. Jeg har gjennom mange år i studentforelesninger og foredrag muntlig forklart begrepet non-...
Eva Skovlund
05.08.2014
Taylor, Catherine S. Validity and validation Understanding Statistics. 224 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 21 ISBN 978-0-19-979104-0 Dette er en liten «lefse» av en bok...
Eva Skovlund
08.09.2015
Uten bruk av statistiske metoder ville ikke klinisk medisin vært der den er i dag Biologisk forståelse er selvsagt hjørnesteinen i klinisk medisin. Men selv når vi mener vi har en god mekanistisk...
Eva Skovlund
03.11.2015
Det viktigste poenget med å utføre signifikanstester er etter mitt skjønn at vi ikke skal overtolke våre observasjoner. Vi stiller spørsmålet «hva er sannsynligheten for å observere det resultatet vi...
  •