Erlend Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erlend Hem

Erlend Hem
23.05.2017
Michael Bretthauer spør om hva data sharing bør hete på norsk. Svaret står i ordboken: datadeling ( 1 ). Oversettelsen ligger tett opp til det engelske originaluttrykket, og da kan sjansene være gode...
Erlend Hem
23.05.2017
Arild Bjørndal har sendt inn en kommentar til Erlend Hems artikkel om riktig skrivemåte for sykehusnavn i Tidsskriftet nr. 5/2017. Bjørndal spør om Helse Sør-Øst er riktig skrivemåte. Skrivemåten...
Erlend Hem
30.03.2017
Ikke sjelden dukker det opp interessante ting mens man leter etter noe annet. Faksimile fra Tidsskriftet 15. mai 1940 ( 1 ) I Tidsskriftet anno 1940 kom jeg over en liten historie med tittelen Laus...
Erlend Hem
07.03.2017
Erik Magnus Berntsen spør om hva som er riktig skrivemåte av sykehusnavn. Her er reglene greie. Egennavn skrives med stor forbokstav, men når de består av mer enn ett ledd, skal de ha stor forbokstav...
Erlend Hem
20.12.2016
Politikerne har slitt ut ordet robust. Det har tapt all mening og må byttes ut. Jeg tror det var sosiologen Kjetil Rolness som skrev om det først: Robust var blitt det nye honnørordet i politikk og...
Erlend Hem
06.12.2016
Mers – Middle East respiratory syndrome – er en alvorlig influensalignende sykdom som ble oppdaget i 2012. På norsk er skrivemåten mers, altså med små bokstaver. Mersvirus. Illustrasjon: Thinkstock...
Erlend Hem
22.11.2016
Prodrug er en substans som i seg selv ikke er virksom, men som i kroppen omdannes til et aktivt legemiddel. Hva bør det hete på norsk? Velkjente eksempler på denne typen midler er kodein som omdannes...
Erlend Hem
08.11.2016
Torfinn Støve Madssen & Marius Tufte spør om to ting. Svaret på båe er ja. Ein lege kan kalle seg doktor sjølv om han ikkje har doktorgrad. Grunnen er at doktor på norsk har to tydingar – anten...
Erlend Hem
07.05.2013
Vitenskapen er forurenset av feilsiteringer, misforståelser og akademiske vandrehistorier Foto Einar Nilsen Spenningen var stor da jeg oppdaget at min første internasjonale fagartikkel var blitt...
Erlend Hem
07.05.2013
Science is contaminated by misquotes, misunderstandings and academic urban legends Photo: Einar Nilsen I was really excited when I discovered that my first scientific article in an international...
Erlend Hem
07.05.2013
Vitenskapen er forurenset av feilsiteringer, misforståelser og akademiske vandrehistorier Foto Einar Nilsen Spenningen var stor da jeg oppdaget at min første internasjonale fagartikkel var blitt...
Erlend Hem
13.12.2007
Beretninger om enkeltpasienter spiller en viktig rolle i klinisk medisin – og i medisinsk historie Like etter påske i år mottok redaksjonen et kortfattet manuskript. Det handlet om et brev fra...
Trine B. Haugen, Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
01.11.2007
Blodtrykk og hjerte- og karsykdom hos kvinner Lite er kjent om risikoen for hjerte- og karsykdom når blodtrykket er i ferd med å øke eller ved nylig oppstått hypertensjon. Amerikanske forskere har nå...
Erlend Hem
20.09.2007
Identifikasjon av risikograviditeter og enkel klinisk intervensjon gir helsegevinst ved neonatal alloimmun trombocytopeni. Det viser en norsk studie. Jens Kjeldsen-Kragh og Anne Husebekk, studiens f...
Erlend Hem
04.10.2007
Flere pasienter med lungekreft bør opereres, mener norske forskere. Førsteforfatteren bak artikkelen i Thorax er Trond-Eirik Strand, som startet prosjektet for noen år siden ved siden av...
Åslaug Helland, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
23.08.2007
Epilepsi kontrollert av «ketogen diett» Behandlingsresistent epilepsi kan kontrolleres av en diett bestående av lite karbohydrater, men mekanismen har vært ukjent. Denne strenge dietten tvinger...
Erlend Hem
15.02.2007
Slagpasienter som fikk trening med begrenset bruk av den friske armen, fikk bedre funksjon på den affiserte siden. Dersom slagpasienter immobiliserer den friske hånden, kan antall aktiviteter som de...
Åslaug Helland, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem, Erlend Hem
29.11.2007
Kronisk smerte etter ryggmargsskade Skade på ryggmargen medfører ofte kronisk smerte. Man vet at mikroglia blir aktivert i ryggmargen etter klinisk og eksperimentell ryggmargsskade, men den...
Ragnhild Ørstavik, Ragnhild Ørstavik, Erlend Hem, Ragnhild Ørstavik, Åslaug Helland, Erlend Hem, Trine B. Haugen, Erlend Hem, Erlend Hem
15.03.2007
Behandling av fekal inkontinens De siste ti årene har man utviklet en ny metode for behandling av fekal inkontinens der pasientens sakralnerve stimuleres ved hjelp av et fjernstyrt implantat. En...
Erlend Hem
13.12.2007
Den medisinske diskusjon om psykoanalysen nådde et toppunkt i 1932. En av metodens skarpeste kritikere var kirurgiprofessor Johan Holst (1892 – 1953). I 1932-årgangen av Tidsskriftet pågikk debatten...