Erik Ekker Solberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Erik Ekker Solberg

Erik Ekker Solberg
18.03.2011
Et kraftig slag mot brystet kan gi malign hjertearytmi, også kalt commotio cordis. En rekke tilfeller er beskrevet i USA, mens tilstanden nærmest er ukjent i Europa. Kun ett tilfelle av commotio...
Erik Ekker Solberg
18.09.2012
Idrettskardiologi er en relativt ny fagdisiplin. Den bør være en integrert del av samfunnets forsøk på å forebygge hjerte- og karsykdommer, bekjempe fedmepandemien og skape en sunnere befolkning...
Erik Ekker Solberg
09.12.2014
McKenzie, Shelly Getting physical The rise of fitness culture in America. 254 s, ill. Lawrence, KS: University Press of Kansas, 2013. Pris USD 35 ISBN 978-0-7006-1906-1 Denne boken, skrevet av en...
  •