Elling Ulvestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elling Ulvestad

Elling Ulvestad
28.01.2014
Ekgrens påpekning av dikotomienes upresishet er helt på sin plass. For selv om dikotomier gjør kommunikasjon enklere, tilslører de samtidig et bakenforliggende kontinuum. Og i borreliosestriden vet...
Elling Ulvestad
16.09.2014
Da helsemyndighetene i april 2009 skulle informere om svineinfluensaen, presenterte de et fryktscenario som tilsa at 13 000 nordmenn kunne komme til å dø ( 1 ). Aavitsland har tidligere hevdet at...
Elling Ulvestad
28.01.2014
De «alternative» er kunnskapens fortropper i én forstand: De insisterer på at jorden ikke er flat. Og i den påstanden er det vanskelig å være uenig med dem – vi har fortsatt mangelfull forståelse for...
Elling Ulvestad
16.09.2014
At helsemyndigheter spiller på frykt for å få folk til å handle adekvat overfor en overhengende fare, anser jeg som legitimt og uomgjengelig. Frykt er en bedre iverksetter av handling enn rasjonell...
Elling Ulvestad
11.02.2014
Influensa tar årlig livet av rundt 800 nordmenn. Siden sykdommen lar seg diagnostisere med høy grad av presisjon og dessuten kan forebygges ved vaksinering, burde det være mulig å redusere...
Elling Ulvestad
16.09.2014
At Aavitsland ennå ikke har forstått mitt argument kan skyldes at jeg ikke fikk presisert tydelig nok at bruken av frykt var illegitim fordi den ble brukt til å fremme en dårlig begrunnet...
Elling Ulvestad
25.11.2014
Jeg har flere ganger gjennom denne diskusjonen sitert Aavitslands påstand om at massevaksinasjonen ga opphav til «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». Jeg har også parafrasert hans...
Elling Ulvestad
16.09.2014
Aavitsland har en lei tendens til å fjerndiagnostisere dem han er uenig med, og så også i denne debatten der han finner behov for å psykologisere mine argumenter. Han har likeledes en lei tendens til...
Elling Ulvestad
28.10.2014
Til evalueringen av pandemien hører en evaluering av hvorfor norske helsemyndigheter gjorde motsatte vurderinger av massevaksinasjon enn danske helsemyndigheter. I ettertid ser vi at danskene tok de...
Elling Ulvestad
11.11.2014
Ved å hevde at «den tidlige, danske beslutningen fikk flere uheldige konsekvenser», søker Aavitsland å tilbakevise min påstand om at danske myndigheter gjorde velbegrunnede vaksinasjonsbeslutninger...
Elling Ulvestad
30.09.2014
Aavitsland og jeg er enige om at svineinfluensaen innebar lav risiko, og at massevaksinasjonen var «den største vaksineskandalen i moderne tid». Men vi legger ulikt innhold i ordet skandale...
Elling Ulvestad
30.06.2015
Å overbevise foreldre om at barna bør vaksineres, krever mer enn faktabasert argumentasjon. Mye handler om ansvarlighet og tillit. Blant annet derfor får vaksinasjonsdebatter vel så mye en politisk-...
Elling Ulvestad
26.01.2016
Fra to artikler i Tidsskriftet ( 1 , 2 ) kan det virke som om de vitenskapelige kontroversene rundt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) skyldes mangelfulle kriteriesett og...
  •