Elling Ulvestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elling Ulvestad

Birgitta Åsjø, Elling Ulvestad
30.11.2001
I 1983 ble det klart at humant immunsviktvirus (HIV) var det etiologiske agens ved ervervet immunsviktsyndrom (AIDS), en sykdom som første gang ble beskrevet i 1981. Siden den gang har infeksjon med...
Elling Ulvestad
10.02.2001
Livet er blitt som den store Grimpenmyra, overalt er det små grøne flekkar ein kan søkke ned i og ingen teikn viser vegen. Dr. Watson i Hunden fra Baskerville (1901) A. Conan Doyle I den medisinske...
Jenny Foss Abrahamsen, Einar K. Kristoffersen, Tor Hervig, Roald Ekanger, Ingerid Nesthus, Elling Ulvestad
20.05.2000
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte er en ressurskrevende terapi som i Norge tilbys et fåtall kreftpasienter innenfor spesielle diagnosegrupper. Disse pasientene skal ha en...
Elling Ulvestad
20.08.2000
Tester rekvireres hyppigst i forbindelse med diagnostikk og overvåking, men også som følge av nysgjerrighet, forskningsinteresse, vane, ønske om juridisk ryggdekning, som resultat av usikkerhet,...
Elling Ulvestad
20.08.2000
Det er en uklar sammenheng mellom helsekvalitet og den pengemengden som skytes inn i helsevesenet målt i prosent av bruttonasjonalproduktet (1). Det er heller ingen direkte sammenheng mellom...
Elling Ulvestad
23.08.2016
Teknologiske nyvinninger har gjort det mulig å utvinne genetisk informasjon raskt, billig og med høy kvalitet. I tråd med dette argumenterer Helsedirektoratet nå for at undersøkelse av pasienters...
Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
08.04.2011
Human beings have unique characteristics that distinguish them from all other known organisms – a capacity for self-reflection, for designing sophisticated symbolic structures, for attaching...
Elling Ulvestad
30.04.2000
HLA-klasse I-vevstypemolekyler uttrykkes i overflatemembranen på de flestekjerneholdige celler. Distalt danner HLA-klasse I-molekylene en grop sombinder små peptider. Peptidene, som kan være...
Elling Ulvestad
10.06.2000
I Pål Møllers polemiske innlegg skriver han at “mye er galt” før han søker formulere hvordan “det burde ha vært”. Møller fastslår, i motsetning til meg, som fortsatt tviler, at HLA-B27 er en...
Elling Ulvestad
15.12.2005
Hoffmeyer, Jesper Biosemiotik En afhandling om livets tegn og tegnenes liv. 463 s, ill. Charlottenlund, Danmark: Forlaget Ries, 2005. Pris DKK 378 ISBN 87 -91318 -20-3 3.6. 2005 forsvarte biokjemiker...
Elling Ulvestad
16.12.2010
Folkehelseinstituttet slo tidlig fast at influensapandemien høsten 2009 kom til å bli mild. Likevel ble det anbefalt allmenn vaksinasjon. Mye tyder på at anbefalingen ble fattet uten adekvat...
Elling Ulvestad, Elisabeth Swensen, Gunnar Skov Simonsen, Edvin Schei
28.01.2010
I andre halvdel av 2009 møtte Norges befolkning det første utbrudd av pandemisk influensa siden hongkongsyken i 1968. Innledningsvis hersket det stor usikkerhet om sykdommens alvorlighetsgrad, men...
Elling Ulvestad
25.03.2010
Hessen, DO Lie, T Stenseth, NC Darwin Verden ble aldri den samme. 405 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2009. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-39034-8 De tre redaktørene har fått med seg et kobbel av skriveføre og...
Elling Ulvestad
03.06.2010
Erkell, LJ Djuren och människan Om den moderna biologin och dess världsbild. 279 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 318 ISBN 978-91-44-04888-8 For å forstå mennesket er biologisk...
Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
08.04.2011
Mennesket kjennetegnes av noe som er særegent og som skiller det fra alle andre kjente organismer – nemlig evne til selvrefleksjon, til å utforme avanserte symbolske strukturer, til metaforisk...
Elling Ulvestad
29.11.2011
Olsen, Björn Pandemi Myterna, fakta, hoten. 222 s, ill. Stockholm: Norstedts, 2010. Pris SEK 161 ISBN 978-91-1-303171-2 I etterkant av svineinfluensapandemien høsten 2009 kom ordet pandemi til å få...
Elling Ulvestad
01.07.2011
Blumberg, Mark S. Freaks of nature And what they tell us about development and evolution. 326 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2009. Pris GBP 13 ISBN 978-0-19-921305-4 Opp gjennom tidene har...
Elling Ulvestad
21.08.2012
En rekke forskningsprosjekter er igangsatt for å undersøke effekten av massevaksinasjonen mot svineinfluensa. Prosjektene unnlater å stille spørsmål ved beslutningsprosessen som førte frem til...
Elling Ulvestad
16.10.2012
At Norge trenger mer «forskning for fremtidige vaksineråd» synes åpenbart. Men det er ikke like åpenbart at det er medisinskfaglig forskning vi trenger mer av. I hvert fall var det ikke fravær av...
Elling Ulvestad
12.11.2013
Mangelfull forståelse for borreliosens manifestasjoner og utilstrekkelig innsikt i vitenskapens vesen har gitt opphav til en bitter konflikt mellom skolemedisinere og «alternative» grupperinger...