Eline Feiring

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eline Feiring

Eline Feiring
04.12.2008
Skader i brusk og bein påvirker den fysiske funksjonen hos leddgiktpasienter allerede tidlig i sykdomsforløpet. I en longitudinell studie over ti år har revmatolog Sigrid Ø...
Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring
20.11.2008
Bahr får pris av prins Philip Roald Bahr og prins Philip av Storbritannia. Foto fergusburnett.com Professor Roald Bahr (f. 1957) ved Norges idrettshøgskole er tildelt den prestisjetunge prisen The...
Eline Feiring
30.04.2009
De tre artiklenes førsteforfattere; fra venstre Jon Arne Søreide, Harald Vik-Mo og Trond Dehli. Foto Eline Feiring Fire leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge står bak Tidsskriftets beste...
Eline Feiring
08.10.2009
Seksjonsoverlege Ottar Rekkedal har dysleksi og er ein hardbarka nynorskforkjempar. No er han tildelt prisen Årets nynorskbrukar 2009. Ottar Rekkedal er tildelt prisen Årets nynorskbrukar 2009. Foto...
Eline Feiring
10.09.2009
Nye ultralydmetoder gjør at man på et sikrere grunnlag og på et tidligere stadium kan avgjøre hvilke pasienter som bør opereres for aortastenose. Dana Cramariuc. Foto...
Eline Feiring
27.08.2009
Leger og sykepleiere utfører lederoppgaver på ulike måter. Overgangen til enhetlig ledelse er mange steder kun en reform på papiret. Sosiolog og sykepleier Monica Skjø...
Eline Feiring
17.12.2009
Livet etter en hjerneskade kan innebære stor angst og utrygghet og gi selvmordstanker. De som takler livet videre vektlegger gjerne høyverdige verdier som fred, ro og naturopplevelser...
Eline Feiring
25.06.2009
Pasienter med små eller middels store balansenervesvulster har redusert livskvalitet både før og etter kirurgisk behandling. Disse pasientene bør derfor ikke behandles...
Eline Feiring
15.01.2009
Helseforskjeller mellom øst og vest i Oslo kan delvis forklares med at noen har grønne plener og ren luft, mens andre har forurensning, støy og kriminalitet. Fredrik Niclas Piro...
Eline Feiring
14.05.2009
De fleste som henvises til genetisk veiledning for arvelig kreft takler situasjonen bra. Det betyr ikke at det er uproblematisk for alle. Personer som har opphopning av bryst-, eggstokk- eller...
Eline Feiring
01.01.2009
– For mye ansvar og for lite støtte, det er nok den hyppigste årsaken til at leger oppsøker meg som støttekollega. Mange er fortsatt av den oppfatning at en lege er en stødig og sterk person som...
Eline Feiring
28.05.2009
Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom har økt risiko for tykktarmskreft etter ti år, men mange får kreft tidligere. Stephan Brackmann. Foto privat Forekomsten av inflammatorisk...
Eline Feiring
05.11.2009
Svært mange norske ungdommer har spiseproblemer. Halvparten av jentene og en tredel av guttene har spise- og vektproblem av ulik alvorlighetsgrad. Sigrid Bjørnelv. Foto privat Sigrid Bj...
Eline Feiring, Eline Feiring, Petter Gjersvik
28.05.2009
Ridder Jak Jervell Jak Jervell. Foto Dag A. Ivarsøy Professor Jakob Anton «Jak» Jervell (f. 1932) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen fagområdet diabetes...
Eline Feiring
29.01.2009
Kvinner i fruktbar alder som har uregelmessig menstruasjon, har mer astma, mer allergi og dårligere lungefunksjon enn kvinner med regelmessig menstruasjon. Francisco Gómez Real. Foto...
Eline Feiring, Eline Feiring, Petter Gjersvik
28.05.2009
Ridder Jak Jervell Jak Jervell. Foto Dag A. Ivarsøy Professor Jakob Anton «Jak» Jervell (f. 1932) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen fagområdet diabetes...
Eline Feiring
26.02.2009
Influensavaksinen, satt som sprøyte i overarmen, gir god immunrespons i blod, i mandlene og i spytt, men ikke i neseslimhinnen. Jens-Christian Eriksson. Foto Leif-Arne Markussen, Universitetet...
Eline Feiring
03.12.2009
Risikoen for svangerskapsforgiftning er høyere i første enn i senere svangerskap, men den beskyttende effekten avtar dersom det går lang tid mellom graviditetene. Lill Trogstad...
Eline Feiring
26.02.2009
Hjerteinfarktpasienter opplever sin egen helsetilstand som redusert også 2 – 3 år etter infarktet. En studie gjort blant 754 hjerteinfarktpasienter 2 –...
Eline Feiring
22.10.2009
Dagens diagnostisering av hjernesvulster kan bli sikrere og mer effektiv ved bruk av matematiske modeller. Der det er mistanke om hjernesvulst, blir pasienten normalt henvist til MR-undersø...