Eivind Meland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Meland

Eivind Meland
10.09.2001
Jeg har i et innlegg i Tidsskriftet nr. 16/2001 (1) påpekt at dokumentasjonen var mangelfull da Ulrik Fredrik Malt og Terje Fladvad i en kasuistisk rapport (2) hevder at lamotrigin har bedre effekt...
Hans-Johan Breidablik, Eivind Meland
20.03.2001
Det har vært økende interesse for studiet av egenvurdert global helseopplevelse i de senere år. Mossey & Shapiro viste allerede i 1982 at egenvurdert helse var en bedre prediktor for mortalitet...
Eivind Meland, Peter Wapler
10.08.2001
Vi takker Gro Ramsten Wesenberg & Steinar Madsen i Statens legemiddelverk for svaret på vårt innlegg. Av svaret fremgår det at legemiddelmyndighetene mangler virkemidler – de kan verken hindre at...
Eivind Meland
10.05.2001
Knud Landmark har en tankevekkende og opplysende artikkel i Tidsskriftet nr. 6/2001 (1) hvor budskapet er at den overveldende dokumentasjon av tradisjonelle antihypertensiver (tiazider og...
Eivind Meland
20.06.2001
I Tidsskriftet nr. 12/2001 har Ulrik Fredrik Malt & Terje Fladvad en kasuistisk artikkel om Lamotrigin i behandlingen av psykiatriske lidelser (1). Stemningsstabiliserende medikasjon med litium...
Anders Bærheim, Edvin Schei, Eivind Meland
20.05.2001
Vi takker for en interessant kommentar! Truls W. Gedde-Dahl & Per Wium markedsfører spennende tanker for videreutvikling av student-/brukerstyrte undervisningsmetoder og deltakende læring ved...
Guri Rørtveit, Eivind Meland
10.12.2001
Respekt og dialog må være grunnlaget for vårt møte med kolleger med utenlandsk bakgrunn. Diskusjoner om manglende språklig, kulturell og klinisk kompetanse foregår i dag på ”bakrommene”. Slike...
Knut Arne Holtedahl, Eivind Meland, Atle Klovning
30.04.2001
Vi som skriver dette, har deltatt i vurdering av mange forskningsprotokoller fra legemiddelindustrien på vegne av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU). Ordningen kom i stand i slutten av 1970-...
Anders Bærheim, Eivind Meland
20.10.2001
Eksamen ved medisinstudiet har flere funksjoner. Den skal fungere som kontroll på at studenten har tilegnet seg det minstemål av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som ansees som nødvendig før...
Eivind Meland, Peter Wapler
20.09.2001
I sommer rettet flere leger en henvendelse til MSD Norge fordi vi hadde mistanke om at firmaet henviste til leverings- og produksjonsproblemer som et påskudd til å avregistrere det eneste gjenværende...
Eivind Meland, Edvin Schei, Anders Bærheim
20.08.2000
Troen på at all virkelighet, også mennesket, kan utforskes, forklares og behandles «objektivt», har hatt en sterk posisjon i medisinen siden tidlig i forrige århundre (1). Positivismen eller...
Edvin Schei, Anders Bærheim, Eivind Meland
20.08.2000
I legeutdanningen har man tradisjonelt lagt liten vekt på å oppøve kompetanse i klinisk samtalekunst og konsultasjonsteknikk, men bildet er nå i ferd med å endre seg ved samtlige norske læresteder...
Anders Bærheim, Eivind Meland, Edvin Schei
20.08.2000
Det siste studiehalvåret gjennomgår medisinstudentene ved Universitetet i Bergen et konsultasjonskurs på 16 undervisningstimer. Det arrangeres i den siste terminen før avsluttende eksamen, i...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen, Eivind Meland
25.11.2014
In clinical practice we frequently encounter health complaints in patients who also face challenges in significant areas of their lives, such as with partners or at work. Such complaints are often...
Eivind Meland
08.04.2014
Research ethics does not only concern norms and legal requirements. It is also concerned with realising the old Oriental proverb that love is greater than truth. Having been urged by the...
Morten Magelssen, Eivind Meland
03.09.2013
Det er alltid en fare i medisinen for å falle i én av to grøfter: 1. Arrogant og bedrevitende avvisning av pasienter. 2. Overdreven empati som skalkeskjul for selvforherligende og liberal...
Hans Johan Breidablik, Eivind Meland, Kristin Moberg Aakre, Olav Helge Førde
03.09.2013
It has long been known that some cancer changes exhibit great heterogeneity with respect to the progress from the start of cell changes until the disease manifests itself. Cell changes may also show...
Eivind Meland
08.04.2014
Research ethics does not only concern norms and legal requirements. It is also concerned with realising the old Oriental proverb that love is greater than truth. Having been urged by the...
Aksel Tveråmo, Ine Baug Johnsen, Eivind Meland
25.11.2014
In clinical practice we frequently encounter health complaints in patients who also face challenges in significant areas of their lives, such as with partners or at work. Such complaints are often...
Eivind Meland, Gro Beate Samdal
10.02.2015
Vi takker Alexander Wahba for nyttig kommentar og påminnelse om vitenskapelig redelighet og balansert siteringspraksis. De som interesserer seg for hvordan «krigen mot fedme» ble en akseptert...