Einar Espolin Johnson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Espolin Johnson

Einar Espolin Johnson
17.11.2005
Det blir viktige endringer i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Retten til avbruddsytelser blir klarere definert, ytelser for vikarer innsnevres og pleiepenger innføres. Også deler av...
Einar Espolin Johnson
10.01.2012
Stadig økende utbetalinger uten tilsvarende økning av inntektene tvinger Utdanningsfond II til å redusere kursrefusjoner for privatpraktiserende leger. Fondsutvalget vedtok 8.12. 2011 følgende...
Einar Espolin Johnson
29.05.2012
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) endret vedtektene 1.4. 2012. Den viktigste endringen er at ordningens uførepensjon vil opphøre ved 67 år, mot tidligere 62 år. I forbindelse med den...
  •