Berit Bringedal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berit Bringedal

Olaf Gjerløw Aasland, Berit Bringedal, Kari Ronge
07.10.2010
Legene føler at den profesjonelle autonomien gradvis er blitt mer begrenset siden midten av forrige århundre ( 1  –  3 ). Den tradisjonelle oppfatningen av profesjonens rolle var at utøverne selv...
Berit Bringedal, Kristine Bærøe
20.05.2010
Det er godt dokumentert at helse og sosioøkonomisk status henger sammen ( 1  –  3 ). Lav sosioøkonomisk status er forbundet med dårligere helse enn høy sosioøkonomisk status når man kontrollerer for...
Berit Bringedal
27.11.2012
Diagnosen en pasient får er ikke bare avhengig av symptomene. Sosial ulikhet i helse er godt dokumentert. Lav sosioøkonomisk status henger bl.a. sammen med lavere levealder og høyere risiko for...
Berit Bringedal
09.12.2014
Helsetjenesten kan bidra til å forsterke sosial ulikhet i helse. Å hindre dette bør ikke gjøres gjennom flere lover, men ved å utvikle legenes medisinske skjønn. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian...
Berit Bringedal
16.09.2014
Begrepet «disease mongering» brukes om å utvide grensene for hva som betraktes som sykdom. Mannlig skallethet er ett eksempel. Men hva skal vi kalle det på norsk? Mannlig skallethet er et eksempel på...
Berit Bringedal
06.10.2015
Det er mange måter å bruke ressurser på. For å prioritere riktig er det viktig å beregne helsegevinsten, men noe mangler i regnestykkene. Prioriteringsutvalget ved Ole Frithjof Norheim overleverte 12...
Berit Bringedal
02.06.2015
Et tverrvitenskapelig samarbeid er nødvendig for å styre helsetjenesten i riktig retning. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik Både i Norge og andre vestlige land uttrykkes bekymring for at...
Berit Bringedal
12.01.2016
En legekonsultasjon innebærer ofte lang reise- og ventetid. Tiden koster både pasienten og samfunnet mye penger. Illustrasjonsfoto: Corbis/NTB scanpix Hva koster det en pasient å oppsøke helsevesenet...
  •