Anne Helene Vedlog

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Diakonhjemmet Sykehus

Hun har bidratt i alle aspekter ved studien og har godkjent innsendte manusversjon.

Anne Helene Vedlog er erfaringskonsulent.

Artikler av Anne Helene Vedlog
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media