Anette Hylen Ranhoff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anette Hylen Ranhoff

Anette Hylen Ranhoff, , Jan Magne Linnsund
30.06.2005
Innledning Beboere i sykehjem har høy alder og høy forekomst av kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Anslagsvis 70 – 85 % har mental svikt (1,2). Gjennomsnittsalderen i sykehjemmene er 84 år,...
Anette Hylen Ranhoff
02.06.2005
Italia er et land de fleste forbinder med gode ferier, der behagelig klima, natur, kultur, historie samt god mat og vin er viktige ingredienser. Men Italia er også et land hvor geriatrispesialiteten...
Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths
23.09.2010
Legemidler kan hos eldre mennesker gjøre stor nytte, men også gi skade. Det finnes flere vurderingsinstrumenter når det gjelder legemiddelbehandling av eldre, men de har i liten grad vært i klinisk...
Anette Hylen Ranhoff, Ludvig Solheim
21.10.2010
Vi leste med stor interesse artikkelen i Tidsskriftet nr. 11/2010 om en 59 år gammel mann som fikk store bekkenskader etter et anfall med kramper på grunn av hypoglykemi ( 1 ). Krampeanfall er en...
Anette Hylen Ranhoff
15.11.2011
Ekman, Sirkka-Liisa Eriksdottir Jönhagen, Maria Fratiglioni, Laura Alzheimer 106 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2011. Pris SEK 198 ISBN 978-91-85565-43-6 Dette er...
Erik Øglænd Bjørnestad, Anette Hylen Ranhoff
11.06.2013
Potensielt uhensiktsmessig medisinering av eldre pasienter er utbredt i sykehus. Vurderingsinstrumentet STOPP kan påvise uheldig medikamentbruk, og bør benyttes på norske sykehus. Legemidler gjør...
Ingrid Hyldmo, Elin Fjerstad, Ásgeir Bragason, Anders Husby, Nina Lang, Anette Hylen Ranhoff, Sigrid Ødegård, Arnstein Finset
28.10.2014
Sviktende kommunikasjon mellom lege og pasient/pårørende er ofte kilde til klagesaker. God kommunikasjon derimot, er kilde til pasienttilfredshet, bedre helse for pasienten og til mestringsfølelse...
Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Aina Langørgen, Olav Spigset, Sabine Ruths
24.02.2015
For å oppnå riktig legemiddelbruk hos eldre er vurderingsinstrumenter nyttige. Nå er den nye versjonen av START og STOPP, Europas mest brukte vurderingsinstrument på dette området, oversatt og...
Anette Hylen Ranhoff
20.10.2015
Holm, Marianne Sætrang Husebø, Stein En verdig alderdom Omsorg ved livets slutt. 334 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 549 ISBN 978-82-450-1649-9 Omsorg og verdighet for de eldre er...
  •