Oss imellom
01.10.2013
Flora McDonald Hartveit Det var med sorg vi mottok budskapet om vår kollega Flora McDonald Hartveits bortgang 6.8. 2013. Flora var britisk statsborger. Hun ble født i India 30.8. 1931 og var utdannet...
01.10.2013
Tor Hofstad Professor emeritus dr.med. Tor Hofstad døde 11.8. 2013 i en alder av 85 år. Etter avlagt embetseksamen i 1953 hadde Hofstad forskjellige kliniske stillinger på sykehus og i privat praksis...
01.10.2013
Bertil Romner Professor Bertil Romner gikk bort 12.8. 2013, bare 59 år gammel. Han kom til Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge i 1990 som nyutdannet spesialist i nevrokirurgi for å være...
17.09.2013
Fredrik Rolf Hancke Vår kjære venn og kollega Fredrik Hancke (f. 20.12. 1947) døde 3. juni 2013 etter to års kreftsykdom. Han ble 65 år gammel og hadde levd et godt og innholdsrikt liv.  Fredrik...
17.09.2013
Tove Riise Tove Riise døde 29. juni 2013. Hun ble født 31. januar 1946 og vokste opp på Finnsnes i Troms. Hun var utdannet fysioterapeut, studerte medisin i Dublin og Oslo, og i 1976 ble hun cand.med...
17.09.2013
Ivar Enge Professor emeritus, dr.med. Ivar P. Enge sovnet stille inn på Lillehammer helsehus 18. juli, vel 90 år gammel. Hele det norske radiologiske miljøet minnes ham med stor respekt for innsatsen...
17.09.2013
Olav Per Foss Olav Per Foss døde 23. juni, 96 år gammel. Med ham er en faglig allsidig og uvanlig forekommende kollega gått bort.  Født i Oslo tok han bifag i kjemi i 1939 og medisinsk embetseksamen...
11.06.2013
Øyvind Bjerve Øyvind Bjerve ble født i Oslo 11.5. 1950 og døde i sin hjemby 27.3. 2013. Han studerte i Oslo og ble cand.med. i 1975. Han var oslogutt, men hadde i tillegg bodd både i USA og Pakistan...
11.06.2013
Hans Jacob (Jappe) Stang døde 5. april 2013. Han ble 79 år. Med ham er en særpreget personlighet i norsk medisin gått bort. Jappe var eldst av fire brødre. Faren, som var lege, gikk ned med...
28.05.2013
Lars Mygland Ein god ven og kollega, Lars Mygland, er gått bort. Det var ei sår melding å få, men ho kom ikkje uventa. Han hadde slite med dårleg helse gjennom mange år. Han var fødd i 1939.  Lars...