Nytt om navn
11.02.2014
Hans Ole Siljehaug. Foto: Jostein Listou, Helse Midt-Norge Hans Ole Siljehaug (f. 1955) er konstituert i stillingen som assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt-Norge...
NO IMAGE
11.02.2014
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Marta Ebbing (f. 1963), prosjektleder Hjerte- og karregisteret, har fått Gullegget 2013. Gullegget er ExtraStiftelsen Helse og Rehabiliterings...
28.01.2014
Øystein Lappegard. Foto: Tom Sundar Øystein Lappegard (f. 1952), kommuneoverlege i Ål, er tildelt Anders Forsdahls Pris 2013 for sitt lange virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk...
28.01.2014
Sten Eirik W. Jacobsen. Foto: Linda Lindell, Karolinska Institutet Sveriges største private forskerpris, Tobias Priset, er tildelt Sten Eirik Wælgaard Jacobsen (f. 1961), professor ved Karolinska...
28.01.2014
Knut Boe Kielland. Foto: privat Knut Boe Kielland (f. 1948) har mottatt en forskningspris fra EUs overvåkingsorgan for rus og avhengighet (EMCCDA) for sitt vitenskapelige arbeid All-cause and liver-...
14.01.2014
Siri Eldevik Håberg. Foto: Folkehelseinstituttet Siri Eldevik Håberg (f. 1969), prosjektleder i RegFlu ved Folkehelseinstituttet, har mottatt prisen Article of the year av Norsk forening for...
14.01.2014
Aina Basilier Vaage. Foto: Wikipedia Aina Basilier Vaage (f. 1952) er tildelt Schizofrenidagenes ærespris for 2013. Vaage er spesialist i psykiatri – barne- og ungdomspsykiatri – og har i mange år...
14.01.2014
Mads Gilbert. Foto: Wikipedia Mads Gilbert (f. 1947), professor dr.med. og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er tildelt Nordprofilprisen 2013. Juryen...
14.01.2014
Olav Gjernes. Foto: Jørn Ertsaas, Sykehuset i Telemark Olav Gjernes (f. 1936), psykiater, tidligere ved Sykehuset i Telemark, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin samfunnsinnsats. Gjernes fikk...
NO IMAGE
14.01.2014
Peter Prydz (f. 1956), fastlege ved Allmed legesenter, Rypefjord i Hammerfest, ble i november 2013 kåret til årets Finnmarkslege. Prisen, som består av et skjold, ble høytidelig overrakt under kurset...