Mitt fagfelt
19.01.2017
Guri Ranum Ekås er spesialist i ortopedi, fellow ved artroskopiseksjonen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, ph.d.-kandidat ved Oslo Sports Trauma Research Centre og lege for landslaget i skihopp...
20.12.2016
Marton König er lege, lektor og klinisk stipendiat ved Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, og har tidligere jobbet som konstituert overlege i nevrologi ved Sykehuset Østfold. Han føler seg...
22.11.2016
Anje Höper er ph.d. og lege i spesialisering i arbeidsmedisin ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Hun er også prosjektleder for Arbeidshelse i Nord ved...
17.11.2015
Øyvind Kommedal er spesialist i medisinsk mikrobiologi og jobber som overlege ved Haukeland universitetssykehus. Han forteller at DNA-baserte tester vil få stadig større betydning for...
20.10.2015
Mette Løkeland er ph.d. og spesialist i fødselshjelp og kvinnesjukdomar. Ho er overlege ved dagkirurgisk senter, Betanien sykehus, har ei bistilling som overlege ved Abortregisteret,...
22.09.2015
Lars Prag Antonsen er lege i spesialisering i anestesi ved Sykehuset Østfold. Han mener at beslutningskompetanse er en sentral ferdighet i faget – og at dette kan øves. Foto: Niklas Lello Skjer det...
25.08.2015
Lars Helgeland er overlege i patologi ved Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus. Han mener at patologifaget er inne i sin mest spennende tid hittil i historien. Foto: Magne Sandnes...
30.06.2015
Johannes Espolin Roksund Hov er lege i spesialisering ved Seksjon for gastromedisin og forsker ved Norsk senter for PSC ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og ved Institutt for klinisk...
19.05.2015
Kristin Viste er ph.d. og lege i spesialisering i medisinsk biokjemi. Hun jobber som konstituert overlege ved Hormonlaboratoriet ved Haukeland universitetssykehus. Foto: Magne Sandnes Skjer det noe...
  •