Månedens nordiske artikkel
10.05.2000
Artikkelen er tidligere publisert i Ugeskrift for Læger 2000; 162: 1525 – 7 Porfyrisygdommene er metabolisk og biokemisk relateret til biosyntesen af hæm, der ud over at indgå i hæmoglobin og...
20.04.2000
I Weimar har man i samband med firandet av kulturhuvudstadsåret 1999 av naturliga skäl ägnat särskilt intresse åt minnet av stadens historiskt mest kände invånare, Johann Wolfgang von Goethe (1749 –...
NO IMAGE
20.03.2000
Tidligere publisert i Ugeskrift for Læger 1999; 161: 6761 – 3 Synkope er ikke nogen sjælden årsag til lægekontakt – ofte i form af akut henvendelse, idet tilstanden forståeligt nok af mange opfattes...
20.02.2000
Artikkelen er tidligere publisert i Läkartidningen nr. 46/1999 Parvovirus B19 orsakar erythema infectiosum, «femte sjukan», som vanligen drabbar barn i tidig skolålder. Smärre epidemier förekommer...
20.01.2000
Tidligere publisert i Ugeskriftet nr. 34/1999, 23.8. 1999 Med alderen ses markante og komplekse ændringer i funktionen af stort set alle immunsystemets komponenter (fig 1). Det er nærliggende at...
  •