Annonse
Annonse
Legelivet.
10.12.2018
Mange er på jobb i juledagene, enten av plikt eller eget valg. Men hvordan har legene det på jobb, og hvilke pasienter møter de på sykehus og legevakt de dagene? Illustrasjonsfoto: CSA Images/iStock...
10.12.2018
Året er slutt, og det er sesong for rapportering. Å evaluere seg selv er jo lett, og i år vil vi forsøke en ny taktikk. Foto: privat I løpet av året 2018 har forskningsgruppen som her rapporterer...
15.11.2018
I doktorklubben hender det vi ser tilbake på legelivene våre. Ble de slik vi hadde forventet? Valgte vi den rette spesialiteten? Fikk vi pløyet våre evners jord, slik Vilhelm Krag skriver om? Foto:...
08.11.2018
Førerkortforskriften ble endret 1. oktober 2016. Opplysninger om alkohol- og cannabisbruk som tidligere er gitt under tillit, blir plutselig brukt mot pasientene. Om de ikke er lydige, har fastlegen...
08.11.2018
Hva motiverer engasjement i endringsprosesser – bedret pasientbehandling eller kostnadsreduksjon? Illustrasjonsfoto: satenik_guzhanina/iStock «The Triple Aim» – å bedre pasientbehandling, bedre...
23.10.2018
Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge leger en følelse av utilstrekkelighet. Foto: Einar Nilsen. Den kanadiske legen Sir William...
26.09.2018
«I remind myself every morning: Nothing I say this day will teach me anything. So if I’m going to learn, I must do it by listening.» – Larry King Å holde seg oppdatert som lege kan være...
17.09.2018
I atferdsøkonomien brukes begrepet «valgarkitektur» som navn på strukturer som danner skranker og føringer for de valg vi gjør. Illustrasjonsfoto: Mitch Blunt/NTB scanpix Valgarkitekturen kan være...
17.09.2018
Etter flere år med legeløs liste og vikarstafetter trengte Lyngen kommune å tenke nytt. Fastleger i nordsjøturnus har sikret kommunen stabil legedekning siden 2014. Foto: Marie Louise Somby Lyngen...
03.09.2018
Fastlegen min er fantastisk. Hun har et skjelett som heter Charlotte og en rød sykkel med blomsterkasse foran og bak. «Syklemelding», står det på skiltet. Fastlegen min kjører bil med rosa...