Annonse
Annonse
Kommentar
16.03.2018
Eva Skovlund har skrevet nok en god og informativ artikkel i Tidsskriftets statistikkspalte ( 1 ). Skovlund viser at dikotomisering av kontinuerlige variabler kan ha en rekke uheldige konsekvenser,...
16.03.2018
Vi takker for alle svar på vår kronikk. Vårt mål var å løfte frem og problematisere de siste kunnskapsoppsummeringene om AD/HD-behandling hos barn og unge. Vi rettet oppmerksomheten primært mot...
16.03.2018
Vogt & Lunde hevder at det vitenskapelige grunnlaget for behandling av AD/HD med sentralstimulerende legemidler, er svakt. På bakgrunn av lang erfaring med AD/HD, både i klinikk og forskning, vil...
16.03.2018
Vogt & Lunde setter spørsmålstegn ved helsetjenestens oppfølging og forståelse av barn og unge med AD/HD, og de hevder at det er en kunnskapskrise. Det er viktig å stille kritiske spørsmål til...
16.03.2018
Lea argumenterer i sin kommentar for at det ikke er grunn til å så tvil om AD/HD-legemidlenes effekt, forutsatt regelmessig oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Lea avviser også at det er noen...
16.03.2018
Vogt & Lunde går langt i å påstå at det er en kunnskapskrise i AD/HD-feltet, ikke bare med tanke på medisinering, men også ved AD/HD som «tilstand», «hvordan man forstår lidelsen» ( 1 ). Det...
16.03.2018
Denne artikkelen beskriver den historiske utviklingen av evidensgrunnlaget for medisinsk behandling med AD/HD godt. Vi er for øyeblikket i avslutningsfasen av et oppfølgende Cochrane systematiske...
05.03.2018
I artikkelen «Lykkelig ensom» reflekterte F. E. Juul over erfaringene som turnuslege i Distrikts-Norge. Her blir han ønsket hjertelig velkommen tilbake. Som bebuar i nevnte utkantstrøk, med jevnlig...
05.03.2018
Takk for en kort, men utfordrende kommentar til min artikkel. Du stiller spørsmål som jeg ikke kan gi et helhetlig svar på, men jeg kan gi noen generelle betraktninger som kan være opplysende...
05.03.2018
Jeg leste med interesse Tor-Erik Widerøes innlegg om mettet fett og epigenetikk ( 1 ). Som leger i Forsvaret selekterer vi ut soldater til oppdrag i utlandet med risiko for potensiell posttraumatiske...