Kommentar
07.10.2019
Vi instämmer med Olav Haugen att vi bör ha respekt för varandras olika specialiteter och professionella integritet ( 1 ). Vi förstår att Haugens kommentarer utifrån hans långa erfarenhet inom...
07.10.2019
Nicolai Tell påpeker i Språkspalten 2. august med rette at ordletingsvansker er et misvisende begrep, som dessverre har fått et visst fotfeste i ulike felt. Som språkforskere innenfor demens lurer vi...
07.10.2019
Nordseth insisterer på at forskningsresultater om hjemmefødsler ikke er relevant. Han viser i stedet til egen erfaring som luftambulanselege og hevder at planlagt hjemmefødsel medfører økt risiko...
23.09.2019
Allerede i 1990 hadde Odd O. Aalen og jeg en disputt om dette i Tidsskriftet. ( 1 , 2 ). Neste år kan vi feire 30-årsjubilem. For å gjenta: Benevnelsen «statistisk signifikans» bør skrotes av den...
23.09.2019
Morten Andreas Horn trekker prisverdig fram at vi som leger har en viktig jobb å gjøre for pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) ( 1 ). Han viser til at mange media-oppslag er knyttet til...
23.09.2019
Jordmor Ellen Blix adresserer heller ikke denne gangen de viktige kliniske problemstillingene rundt hjemmefødsler som jeg tar opp. Et primært ankepunkt fra Blix er at det i studier ikke vises...
23.09.2019
Nordseth startet en debatt om risiko ved hjemmefødsler i Adresseavisen i fjor, og fortsetter denne i legetidsskriftet ( 1 ). Han bringer ikke noe nytt til debatten, og har fremdeles ikke satt seg...
09.09.2019
Takk for tilbakemelding. Når det gjelder forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene, fant vi at den yngre kohorten jobbet kortere arbeidsuke og rapporterte oftere deltidsjobb 10 år etter studiet...
09.09.2019
I Tidsskriftets utgave 10/2019 ble det publisert en artikkel om jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger ( 1 ). Hva tenker forfatterne om at det kun er 6 år mellom de to kohortene? Er det...
09.09.2019
Mørland og Waal er tilsynelatende enige med oss i at vanlige forsiktighetshensyn ved forskrivning av rusgivende medisiner er lite relevante ved substitusjonsbehandling av rusavhengighet. De...