Kommentar
24.06.2019
Den som aldri har vore svimmel, kan ikkje setje seg inn i kor ille det kan vere. Når du brått ikkje kan fote deg, er kvalm og verda roterer, tenkjer svært mange det verste: Hjerneslag eller...
24.06.2019
Siste systematiske oversikt fra Cochrane vedrørende Frozen shoulder konkluderer med at øvelser supplert med manuell behandling er mindre effektivt enn en steroidinjeksjon på kort sikt (6–8 uker) og...
24.06.2019
Veiledet trening/øvelsesbehandling alene hjelper ikke for frossen skulder, men basert på klinisk erfaring kan veiledet trening hjelpe pasienter med frossen skulder. Klinikeren bør derfor ikke...
24.06.2019
Ved frossen skulder finnes det ikke dokumentasjon som tyder på at veiledet trening alene hjelper og øvelser gir lite sannsynlig noen klinisk viktig tilleggseffekt til steroidinjeksjon på smerte og...
04.06.2019
Retningslinjer skal hjelpe helsepersonell og pasienter til å ta gode beslutninger, bidra til å redusere uønsket variasjon og fremme god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene ( 1 , 2 )...
27.05.2019
Takk til Merete S. Hoel for en saklig refleksjon. I kronikken er det ikke fremmet en agenda om at delt omsorg alltid skal være det beste for barnet. Vi fremholder at delt bosted bør være rettsnorm...
27.05.2019
Det er en lettelse å lese deler av teksten til Mæland, Sjögren og Thuen ( 1 ). Å «psykeliggjøre» den ene forelderen på bekostning av den andre i en samværskonflikt er altfor utbredt, og konsekvensene...
27.05.2019
Takk til Frederik Emil Juul for hans kommentar til min debattartikkel i Tidsskriftet der jeg påpeker at representative pasientutvalg er unødvendig i klinisk forskning. Selv om Juul har rett i at det...
27.05.2019
Eivind S. Skarpsno argumenterer mot representative utvalg og mener slike utvalg er «… unødvendig i klinisk forskning» ( 1 ). Undertegnede mener denne påstanden bør nyanseres, og at ønsket til...
16.05.2019
Erlend Roaldsnes, Randi Eikeland and Dag Berild have commented on my article on Lyme borreliosis. They request more information than I can provide within the framework of a comment. The distribution...