Kommentar
NO IMAGE
20.04.2020
Det er dokumentert at klimabehandling fungerer som behandling for personer med psoriasis. I artikkelen «Tre uker i Syden» på tidsskriftet.no 17. februar 2020 etterlyser Petter Gjersvik, medisinsk...
NO IMAGE
20.04.2020
Under tittelen «Misvisende og tendensiøst om informasjon i Mammografiprogrammet» kommenterer leder av Mammografiprogrammet Solveig Hofvind, rådgiver Gunhild Mangerud og direktør for Kreftregisteret...
NO IMAGE
20.04.2020
Professor i medisinsk etikk, Bjørn Hofmann, har utført en innholdsanalyse av informasjonsmaterialet i Mammografiprogrammet ( 1 ). Han konkluderer med at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til at...
NO IMAGE
30.03.2020
Jarle Jortveit og medarbeidere har nylig presentert en analyse av ett års bruk av langtids EKG-registreringer ved Sørlandet sykehus, Arendal ( 1 ). Funnene bekrefter de Helge Grendahl og jeg...
NO IMAGE
30.03.2020
Vi takker Odd Martin Vallersnes for en viktig og godt poengtert leder om språkvalg ved disputaser i Norge ( 1 ). Ingen er vel uenig i at det er avhandlingens vitenskapelige kvalitet som skal være...
NO IMAGE
30.03.2020
Bedre legemidler og mer aktiv bruk av disse har bedret prognosen ved MS betydelig. Tidlig behandlingsstart mer enn halverer risikoen for å utvikle progressiv sykdom. Med de mest effektive preparatee...
NO IMAGE
16.03.2020
Medisinsk redaktør Øyvind Stople Sivertsen påpekte nylig at tilbydere av private helsetilbud i primærhelsetjenesten «skummer fløten», dvs. tar seg av enkle medisinske problemer og helseangst. Dermed...
NO IMAGE
16.03.2020
Selvsagt er det for tidlig å konkludere om hvor covid-19-epidemien vil ende, og selvsagt mangler det fortsatt mye kunnskap om SARS-CoV-2-viruset og dets spredning. Likevel må vi også her i Norge hele...
NO IMAGE
16.03.2020
Preben Aavitsland, skriver i lederartikkel 29. januar 2020 at koronavirusepidemien vil ramme Norge. At det er sannsynlig at vi får tilfeller i Norge kan vi være enige om, men det er en rekke ting vi...
NO IMAGE
24.02.2020
I Øyvind Stople Sivertsens leder «Lettvintlegene» i Tidsskriftets utgave 2/2020 leser vi om at mange nå synes det er en god idé å droppe fastlegen til fordel for private leger. Den medisinske...