Klinikk og forskning
NO IMAGE
10.11.2002
Bartelson og medarbeidere omtalte i Neurology i 1981 sju pasienter som innenfor et avgrenset tidsrom hadde hatt gjentatte episoder med hodepine, forbigående nevrologiske utfall og lymfocytose i...
NO IMAGE
10.11.2002
Crohns sykom er en transmural betennelse som kan affisere hele gastrointestinaltractus og gi fokale lesjoner i tarmen. Komplikasjoner som fistler og abscesser er velkjent. Ulcerøs kolitt er...
NO IMAGE
10.11.2002
Fundoplikasjon for gastroøsofageal reflukssykdom er en anerkjent behandlingsmetode, utført med åpen operasjon gjennom mange år og fra begynnelsen av 1990-årene i økende grad med laparoskopisk teknikk...
NO IMAGE
10.11.2002
Calicivirus er en gruppe RNA-virus som har vist seg å være den hyppigste årsak til ikke-bakteriell gastroenteritt, spesielt hos voksne (1 – 3). Familien Caliciviridae består av fire genera, hvorav...
NO IMAGE
10.11.2002
I det tobakksforebyggende arbeidet har man i Norge vært gode på prispolitikk og lovgivning, men har ellers ikke markert seg på noen spesiell måte når det gjelder opplysningsvirksomhet og...
NO IMAGE
30.10.2002
Rhabdomyolyse defineres som akutt ødeleggelse av skjelettmuskulatur med frigjøring og utsiving av intracellulære substanser til blodbanen (1). Et mangfold av tilstander ledsaget av muskulær nekrose...
NO IMAGE
30.10.2002
Laparoskopisk kolecystektomi ble først utført av Ernst Muehe (1) i Tyskland i 1986 og av Philip Mouret i Frankrike i 1987 (2). Metoden fikk raskt en eksplosjonsartet utvikling som savner sidestykke i...
NO IMAGE
30.10.2002
For vel ti år siden lanserte Trichopoulos hypotesen om at brystkreft kan føres tilbake til påvirkninger som fant sted allerede i mors liv (1). Det lå implisitt i hypotesen at faktorer som stimulerer...
NO IMAGE
30.10.2002
Flere studier indikerer at kreftpasienters behov for informasjon ikke blir godt nok ivaretatt (1 – 3). Blant annet er informasjon om bivirkninger av kreftbehandlingen utilstrekkelig. Samtidig...
NO IMAGE
20.10.2002
Etylengykol er en fargeløs væske med lett aromatisk duft og søtlig smak. Den brukes blant annet som komponent i frostvæske til forbrenningsmotorer. Stoffet er lite toksisk i seg selv, men gir...