Fra redaktøren
19.08.2019
Independent research institutions and universities are key elements of a well-functioning democratic society. However, the principle of academic freedom is under pressure. It is felt in Norway as...
19.08.2019
Frie forskningsinstitusjoner og universiteter er sentrale deler av et fungerende demokratisk samfunn. Men prinsippet om akademisk frihet er under press. Det merkes også i Norge. Foto: Einar Nilsen I...
24.06.2019
A revised Plan S is now available. The objective of open access remains, but more time for preparation has been provided, and clearer requirements are made for the journals. Paywalls are not the only...
24.06.2019
Nå foreligger revidert Plan S. Formålet om åpen publisering står fast, men det gis bedre tid til forberedelser og settes tydeligere krav til tidsskriftene. Det er mer enn betalingsmurer som skal...
27.05.2019
Prisen på legemidler skyter i været, industrien har topp inntjening, og vi har legemiddelmangel. Tiden er inne for StatMed. Foto: Niklas Lello I 2017 brukte vi om lag 20 milliarder kroner på...
06.05.2019
Pharmaceuticals need not cure anything at all, and undocumented dietary supplements are permitted to pose as medical drugs. Norwegian consumers and patients are the losers. Photo: Einar Nilsen...
06.05.2019
Legemidler trenger ikke å lege noe som helst, og udokumenterte kosttilskudd får lov til å fremstå som legemidler. Taperne er norske forbrukere og pasienter. Foto: Einar Nilsen...
08.04.2019
This journal gladly publishes articles written by students. The students’ supervisors must ensure that the manuscript has the quality required for submission. Photo: Einar Nilsen As a young assistant...
08.04.2019
Tidsskriftet publiserer gjerne artikler basert på studentoppgaver. Veileder må ta ansvar for at manuskriptet er godt nok for innsendelse. Foto: Einar Nilsen Som ung assistentlege med...
25.03.2019
A healthy society is characterised by a strong civic culture. As doctors, we are responsible also for the health of the body politic. Photo: Sturlason Medicine is politics. Per Fugelli wrote: ‘Health...