Annonse
Annonse
Fra redaktøren
23.01.2018
The government must take the initiative for an action plan to eradicate hepatitis C. Photo: Sturlason All over the world, homeless people, persons with substance use disorders, prison inmates and sex...
22.01.2018
Regjeringen må ta initiativ til en handlingsplan for å utrydde hepatitt C. Foto: Sturlason Hjemløse, personer med rus- og avhengighetslidelser, innsatte og sexarbeidere blir stigmatisert og...
09.01.2018
Time Magazine named the #MeeToo movement ‘Person of the Year 2017’ ahead of Trump – the incarnation of a man with power and a patronising view of women. Now, the movement to stop sexual harassment...
21.12.2017
Time Magazine kåret #metoo til «Person of the Year 2017». Foran Trump – inkarnasjonen av mann med makt og et nedlatende syn på kvinner. Nå må bevegelsen for å stoppe seksuell trakassering og...
12.12.2017
På den andre siden av døden venter en ny kropp eller et virtuelt selv, for den som tror – eller er villig til å betale. Foto: Einar Nilsen Drømmen om evig liv – om å seire over døden ved å frigjøre...
28.11.2017
The recent amendments to the Norwegian Mental Health Care Act give patients a greater say with respect to the health care they receive. We welcome new restrictions on the use of coercion, but can...
28.11.2017
Endringene i den nye psykisk helsevernloven gir pasientene mer innflytelse på helsehjelpen de får. Innskrenket adgang til bruk av tvang hilses velkommen, men kan by på noen utfordringer. Foto:...
14.11.2017
Predatory conferences have become an increasing problem in academic life. Now, this phenomenon has arrived in Norway. Photo: Einar Nilsen On 3 and 4 March 2018 I will attend an international congress...
13.11.2017
Røverkonferanser har blitt et økende problem i akademia. Nå har fenomenet kommet til Norge. Foto: Einar Nilsen Jeg skal delta på en internasjonal kongress i Oslo 3. og 4. mars 2018. Det er ingen...
31.10.2017
A young doctor in Denmark has been found guilty of gross negligence. She asked a nurse to measure a patient’s blood glucose level, but failed to enter her request in the medical records. Photo...